Vēsture

Pirmā skola Rankā dibināta 1727. gadā. To uzturēja muiža.

Mūsu skolas pirmsākumi meklējami 1850. gadā, šī skola Rankas ,,Vecāmuižā” pastāv līdz 1864.gadam, un 14 gadu laikā to apmeklē pavisam 680 skolēni. Vairums no tiem mācījās vienu ziemu- no Mārtiņiem līdz Jurģiem, apgūstot lasīšanu, rakstīšanu rēķināšanu 100 apjomā. Daži skolēni mācījās 2 ziemas, iegūstot priekšstatus vēsturē, ģeogrāfijā.

1866./67.m.g. skola sāk darboties jaunajā skolas namā, kura tikusi uzcelta tagadējās skolas teritorijā un saucās ,,Jaunā” jeb ,,Dambja” skola.

1887.gadā tiek iesvētīta šī jaunuzceltā draudzes skolas ēka. Skolu nosauc par Lutera skolu.
1922. gadā skolu pārdēvē par 4-klasīgo, bet ar 1925./26. m. g. par 6 – klasīgo skolu.
Līdz mūsdienām ēka pamatos saglabājusies tāda pati, kādu to uzcēla 1887.gadā. 1930.gadā notikusi lielākā kapitālā pārbūve – skolai izbūvēja trešo stāvu. Katru gadu cenšamies kapitāli atremontēt kādu skolas telpu. Skola ir valsts mēroga arhitektūras piemineklis.

125 gadu laikā mūsu skolu ilgstoši vadījuši tikai 6 direktori:
Jēkabs Neilands 1887.- 1895.

Ēvalds Vilks 1896.-1944.

Kārlis Tralmaks 1944.-1954.

Arvīds Pūpons 1955.-1965.

Alfons Apinis 1965.-1985.

Laima Braše no 1985.

 

Vairāk par skolas vēsturi grāmatā ,,Rankas pamatskola” izd. 2002.gadā