Skola šodien

LOGO 1 LOGO 2

Rankas pamatskola piedāvā apgūt:

  • Pamatizglītības programmu 21011111

  • Tālmācības programmu 7.-9.klasei 2311113

  • Speciālās izglītības programmas bērniem ar īpašām vajadzībām 21015611, 21015811

Rankas pamatskolā darbojas:

  • Gulbenes sporta skolas grupa

  • Gulbenes mākslas skolas filiāle

  • Gulbenes mūzikas skolas filiāle