2017./2018. MĀCĪBU GADS

8. KLASES MĀCĪBU EKSKURSIJA

Š.g.6.jūnijā 8.klases skolēni un audzinātāja devās ekskursijā uz Līgatnes dabas takām, kur  iepazīnās ar Gaujas senleju un Latvijā dzīvojošajiem savvaļas dzīvniekiem, kā arī varēja vērot Līgatnes gleznainajā ainavā izveidoto zivju nārsta taku.
Pēc tam visi devās uz Siguldas Svētku laukumu, kur katrs pēc savas izvēles varēja apmeklēt Panorāmas ratu, rodeļus vai Tropu tauriņu māju.
Prieks par gūtajiem iespaidiem,  un nu laiks doties vasaras brīvdienās!

FOTO

Kl.audz.T.Vovere

RANKAS SKVĒRA LATVIJAS SIMTGADEI ATKLĀŠANA

29.maijā pie Rankas kultūras nama notika projekta „Rankas skvērs Latvijas simtgadei” noslēgums. Tas bija biedrības „Sateka” mazo projektu konkursa 2018 „Sveiks un vesels” finansēts projekts  Nr. PR-2/MPK-2018 „Rankas skvērs Latvijas simtgadei”.

Skvēra atklāšanas svētkos piedalījās visi, kas palīdzēja un darbojās tā izveidē un teritorijas labiekārtošanā. Tie bija Rankas pamatskolas skolēnu pašpārvaldes dalībnieki, vecāku padomes locekļi, „Rankas attīstības biedrības” biedri, kas ir Rankas pamatskolas skolotāji un darbinieki, vietējie uzņēmēji A.Ābols, J.Kļaviņš, Rankas pagasta pārvalde, skolēnu vecāki.

Atklāšanas svētkos neiztika arī bez laba vēlējumiem un ziediem, nelielu koncertu sniedza skolas folkloras kopa „Dzīpariņi” un deju kolektīvi „Liesmiņa” un „Dzirkstelīte”.

Projekta koordinatore Aelita Medejse

PĒDĒJĀ SKOLAS DIENA RANKAS PAMATSKOLĀ

31.maijā, tāpat kā visur Latvijas skolās, arī Rankas pamatskolā norisinājās pēdējās skolas dienas pasākums. Šajā gadā šis pasākums bija īpašs, jo šī ir pēdējā skolas diena šajā skolas ēkā. Skolēni saņēma liecības un dalījās atmiņās par piedzīvoto šajos mācību gados skolā. Tika godināti skolēni, kas aktīvi iesaistījušies un guvuši panākumus interešu izglītībā un mācību darbā.

UZ TIKŠANOS NĀKAMAJĀ MĀCĪBU GADĀ JAUNAJĀS RANKAS PAMATSKOLAS TELPĀS!

PĒDĒJĀS SKOLAS DIENAS FOTO ŠEIT:

LATVJU BĒRNI DANCI VEDA

Šajā gadā skolēnu tautas deju festivāls “Latvju bērni danci” veda notika Daugavpilī. Tajā piedalījās arī mūsu skolas kolektīvs ”Liesmiņa”.  Lai gan diena bija ļoti karsta un gara, tomēr dejotāji bija izturīgi un izrādīja optimismu  gan gājiena laikā, gan arī aktīvu dejas soli Gulbenes novada sagatavotajā programmā.

VAIRĀK FOTO ŠEIT

DEJOTĀJI ATPŪŠAS

Š.g.18.maijā deju kolektīvs “Liesmiņa” devās mācību ekskursijā uz Vējiņu pazemes ezeriem un Minhauzena muzeju. Kaut arī laiks īpaši  nelutināja, tomēr tas netraucēja baudīt jūru un tās dabas skaistumu.

VAIRĀK FOTO ŠEIT

PULKĀ EIMU, PULKĀ TEKU

19.,20.maijā Līvānos notika Nemateriālā kultūras mantojuma apgūšanas un pārmantošanas programmas “Pulkā eimu, pulkā teku” Latvijas bērnu un jauniešu folkloras kopu Nacionālais sarīkojums. Arī  mūsu skolas folkloras kopa „Dzīpariņi” aktīvi piedalījās sarīkojuma norisēs.

Šī gada tēma  bija „Kāzu godi” . Rankas „Dzīpariņi” ar savu programmu uzstājās arī pie Līvānu kultūras centra. Meitenes, kuras bija apguvušas koprepertuāru muzicēšanā, piedalījās muzikantu saspēlē Novadu koncerta nobeigumā.

Dalībniekiem bija noorganizētas interesantas darbnīcas, konkursu laureātu koncerti, neiztrūkstošie danči un gājiens.

Mēs esam Vidzemes Augstienes bērnu un jauniešu folkloras kopu dalībnieki. Arī šogad kopā ar pārējām folkloras kopām sagatavojām kopīgu programmu „Kas nu bija, kas nebija”.  Mūsu kopas 6 dalībnieki bija vareni muzikanti, kuri pirmo reizi spēlēja kopīgajā novada programmā.

Kaut gan pasākums tikko ir  beidzies, bērni jau gaida nākošo gadu un Nacionālo sarīkojumu Iecavā! Bet tas jau ir jauns darba cēliens nākošajā mācību gadā.

VAIRĀK FOTO ŠEIT

Vidzemes Augstienes folkloras kopu koordinatore,

Rankas pamatskolas folkloras kopas „Dzīpariņi” vadītāja Aelita Medejse

 

VASARAS NOMETŅU PIEDĀVĀJUMS GULBENES NOVADĀ

MĀTES DIENAS PASĀKUMS SKOLĀ

11.maijā Rankas pamatskolā notika Mātes dienai veltīts pasākums. Bēni priecēja savas māmiņas ar jauku koncertu un ziediem. Paldies visām māmiņām, kas apmeklēja šo pasākumu!

 

BALTĀ GALDAUTA SVĒTKI

3. maijā Rankas pamatskolā notika Baltā galdauta svētki.

VAIRĀK FOTO ŠEIT

ŪSIŅDIENA RANKĀ

23. aprīlī Rankā pie pagasta pārvaldes folkloras kopa „Ramkas rakstīni” un Rankas pamatskolas folkloras kopa „Dzīpariņi” kopīgi atzīmēja Jurģu dienu un Ūsiņdienu ar skanīgām dziesmām un jautram dejām un rotaļām. Paldies mūsu uzticīgajai foto reportierei Ievai Kalniņai par jauko mirkļu iemūžināšanu.

VAIRĀK FOTO ŠEIT

Folkloras kopu vadītāja Aelita Medejse

FOKLKLORAS KOPA “DZĪPARIŅI” PIEDALĀS KONKURSĀ RĪGĀ

Svētdien, 22. aprīlī  Rīgā RTU folkloras kopas „Dzīpariņi” dejotāji Anete Pogule, Ance Pogule, Agnita Braše, Everita Kupčus, Keita Andželika Ziemele, Gustavs Aldersons, Ingus Gile, Mikus Daniels Brencis, Armīns Barkāns  un kokles spēlētāja Agrita Kerija Medejse piedalījās folkloras konkursu finālos – tradicionālo dejošanas konkursā „Vedam danci 2018”  un tradicionālās muzicēšanas konkursā „Klaberjakte 2018”.

Mūsu dejotāji izcēlās gan ar savu prasmi dejot, gan ar to, ka Mikus bija vienīgais deju saucējs (pārējām kopām dejas sauca skolotāji). Rezultātā II pakāpe.

Agrita 30 individuālo muzikantu grupā nopelnīja III pakāpi.

Šoreiz žūrija bija īpaši stingra, jo vērtēja ne tikai spēlēšanas prasmi, bet arī sadarbības prasmi ar skatītājiem un prasmi sevi pieteikt.

Paldies visiem dalībniekiem, vecākiem, skolotājiem par atbalstu un līdzi jušanu.

Folkloras kopas  „Dzīpariņi”vadītāja Aelita Medejse

 

DEJU KOLEKTĪVU SKATE GULBENĒ

Š.g.20.aprīlī Gulbenes kultūras centrā notika novada skolēnu tautisko deju kolektīvu skate. Tajā savu dejotprasmi rādīja arī mūsu skolas kolektīvi “Dzirkstelīte” un ”Liesmiņa”. Abi kolektīvi ieguva 2.pakāpi.
Varam būt lepni, jo mūsu dejotāji no žūrijas guva uzslavas par savstarpējo attiecību parādīšanu, vieglo soli un jauko smaidu, kas dejai ir ļoti svarīgi elementi.
6. – 8.kl.kolektīvs “Liesmiņa” izcīnīja iespēju doties uz bērnu tautas deju festivālu “Latvju bērni danci veda”, kas notiks Daugavpilī.
Paldies visiem, kas dejotājus atbalstīja un ticēja, ka viss izdosies.

  Deju skolotāja Tatjana Vovere

VAIRĀK FOTO ŠEIT

“DZIRKSTELĪTE” PAGASTA KONCERTĀ

Š.g.1.aprīlī mūsu skolas deju kolektīvs “Dzirkstelīte” piedalījās koncertā “Ceļā uz pavasari”, kas notika Rankas kultūras namā. Paldies dejotājiem par pozitīvu attieksmi pret savu pagastu!  Paldies vecākiem par bērnu sapošanu pasākumam un sapratni, jo koncerts notika Lieldienu brīvdienās!  Kopā mēs esam spēks!

                                                                                                                      Deju skolotāja TatjanA Vovere

KARJERAS DIENA GULBENĒ

      Š.g.29.martā mūsu skolas 7. – 9.kl.skolēni piedalījās Gulbenes novada organizētajā Karjeras dienā. Pusaudžiem tika dota iespēja interaktīvā veidā iepazīt profesiju pasauli un uzzināt par dažādām iespējām, kur var iegūt nepieciešamo izglītību. Bija iespēja patstāvīgi darboties, piedalīties loterijā, iepazīties ar Ogres talantīgo jauniešu grupu “Santehniķi”. Noslēgumā  varēja ieskatīties kinologu profesijā, kur tika rādīti dažādi dresētu suņu paraugdemonstrējumi.

VAIRĀK FOTO ŠEIT

                                                                                         Skolotāja Tatjana Vovere

VIDZEMES AUGSTIENES BĒRNU UN JAUNIEŠU FOLKLORAS KOPU SARĪKOJUMS RANKĀ

  1. martā Rankas kultūras namā notika Vidzemes Augstienes bērnu un jauniešu folkloras kopu sarīkojums – skate, kas notika nemateriālā kultūras mantojuma apgūšanas un pārmantošanas programmas „Pulkā eimu, pulkā teku 2018” ietvaros.

Pasākumā piedalījās 6 folkloras kopas: Madonas „Madaviņa”, Mārcienas „Marksnīte”, Ērgļu un Vestienas apvienotā folkloras kopa, Jaunpiebalgas „Piebaldzēni”, Druvienas „Pērlis” un Rankas „Dzīpariņi”. Mūsu novada folkloras kopas ieguva 1. pakāpes diplomus.

Visvērīgākie cilvēki jeb pasākuma žūrija šajā pasākumā bija Māra Mellēna, Dina Liepa, Anete Karlsone un Dace Circene, kuru labie vārdi par skolotāju un bērnu meistarības izaugsmi bija kā medus maize.

Pasākuma laikā notika arī konkursu „Vedam danci”, „Dziesmu dziedu, kāda bija” un  „Klaberjakte 2018.” pusfināli. Tradicionālo deju konkursā „Vedam danci” piedalījās 3 kopas, arī Rankas pamatskolas „Dzīpariņi” dejotāji. Visi dejotāji ieguva iespēju piedalīties finālā Rīgā 22. aprīlī.

Tradicionālas muzicēšanas konkursā piedalījās Rankas „Dzīpariņu” spēcīgākā muzikante Agrita Kerija Medejse. Arī viņa savu kokles spēles prasmi rādīs finālā Rīgā.

Pasākuma laikā tika izdejotas 10 rotaļdejas no 20 rotaļdeju programmas „Rotaļu vija Latvijai”. Tika uzslavēti visi dejotāji, bet īpaši deju eksperte Dace Circene uzteica Rankas „Dzīpariņu” bērnus.

Visas folkloras kopas 19. un 20. maijā tiksies Latvijas bērnu un jauniešu folkloras kopu Nacionālais sarīkojumā Līvānos.

Rankas pamatskolas folkloras kopas “Dzīpariņi” vadītāja: Aelita Medejse

Mīļš paldies  mūsu skolas zēniem par jaukajiem apsveikumiem, mīļajiem vārdiem!

                                                                  Skolas meitenes

 

RANKAS PAMATSKOLĀ 6.MARTĀ  “PLANETĀRIJS”

Lasi šeit – pasākuma norises plāns

 

 

 

NEFORMĀLĀ DISKUSIJA RANKĀ

Š.g.9.februārī  Rankas kultūras namā notika nu jau trešā  Neformālā diskusija ar Rankas pagasta iedzīvotājiem. Kopīgi varēja atskatīties uz paveikto un izvirzīt jaunus darbus. Dalību šajā diskusijā ņēma arī mūsu skolas pašpārvalde.

SADANCIS LIZUMĀ

Š.g 15. februārī Rankas pamatskolas  divi deju kolektīvi  – “Dzirkstelīte’’ un “Liesmiņa” –  devās uz Lizuma kultūras namu, lai rādītu savu dejotprasmi Gulbenes novada  skolu tautisko deju sadancī.

Paldies bērniem par izturību un lielo atbildības sajūtu pret kolektīvu, jo lielākā daļa skolēnu ieradās uz sadanci ne labākajā savas veselības brīdī.     Paldies skolotājām A.Krēsliņai, M.Brašei, I.Bleivei par palīdzību bērnu ģērbšanā un pieskatīšanā, kā arī vecākiem tērpu sakopšanā un labo domu veltīšanā.

                                                                                             Deju skolotāja Tatjana Vovere

VALENTĪNDIENAS KARNEVĀLS

14.februārī skolas parlaments organizēja karnevālu par godu Valentīndienai. Paldies visiem dalībniekiem, kas bija tērpušies maskās un atbalstīja.

 

Pasākuma galerijaGALERIJA

 

 

KAFIJA AR POLITIĶIEM

19.01.2018. Gulbenes jauniešu centrā “Bāze’’ notika diskusijas ar politiķiem. Šajā pasākumā piedalījās arī mūsu skolas parlamenta 5 pārstāvji. Skolēni ieguva jaunu pieredzi, guva drosmi izteikt savu viedokli.

RŪDOLFAM BLAUMANIM 155

Rūdolfa Blaumaņa 155 gadu jubilejai veltītajā konkursā piedalījās 13 skolēni no 4.- 9.klasei. Skolēni sacentās ne tikai savās zināšanās par rakstnieka biogrāfiju, daiļradi, īpaši dramaturģiju, bet arī prasmē atrast vajadzīgo informāciju, izmantojot informācijas tehnoloģijas. Maksimālo vērtējumu saņēma 5.klases skolniece Astra Nikola Mazjāne un 6.klases skolniece Samanta Cvetkola.

 

GADA ATSITIENS 2017

Š.g.13.janvārī mūsus skolas meitenes – I.Stībele, E.Dzenīte, A.Vasiļjeva, D.Dūrīte, A.Mitrofanova, E.Tiltiņa – piedalījās Gulbenes novada jauniešu balvu pasniegšanas ceremonijā “Gada atsitiens 2017”.

Prieks par padarīto darbu, jaunu draugu iegūšanu, kā arī gandarījums par Gulbenes novada jaunatnes darbinieku pozitīvo vērtējumu.

                                                                     Skolotāja Tatjana Vovere

ZIEMASSVĒTKU PASĀKUMS RANKAS PAMATSKOLĀ

21.decembrī Rankas pamatskolā notika Ziemassvētku pasākums. Tika sumināti labākie skolēni un pasākuma viesi tika priecēti ar svētku koncertu.

PASĀKUMA FOTO ŠEIT

 

LASĪTO GRĀMATU PĒCPUSDIENA

Š.g.7.decembrī skolas pašpārvalde organizēja “Lasīto grāmatu pēcpusdienu”. Uz pasākumu ieradās skolēni, kuriem patīk lasīt grāmatas. Visi dalībnieki guva labu pieredzi un iedvesmu jaunu grāmatu lasīšanai.

LATVIEŠU VALODAS UN LITERATŪRAS RADOŠAIS KONKURSS GULBENĒ

Š.g.27.novembrī 3 mūsu skolas skolēni – Justīne Aldersone, Agrita Kerija Medejse, Astra Nikola Mazjāne piedalījās novada organizētajā latviešu valodas un literatūras radošajā konkursā, kas bija veltīts A.Lindgrēnes 110. dzimšanas dienai.

Konkursā  mūsu skolas skolēni darbojās  kopā ar Lizuma skolas bērniem. Liels prieks par to, ka visas meitenes bija rūpīgi iepazinušās ar autores darbiem.

Pasākums bija ļoti radošs un interesants. Paldies bērniem par ārpusstundu darbu, gatavojoties šim pasākumam!

                                                                                         Skolotāja Tatjana Vovere

VALSTS SVĒTKU PASĀKUMS SKOLĀ

17.novembrī Rankas pamatskolā svinējām Latvijas 99.jubileju.

VIDEO SVEICIENS LATVIJAI

Diena sākās ar svinīgu ieskaņu un apsveikumiem Latvijai svētkos. Pēc svinīgās daļas sekoja darbošanās radošajās darbnīcās, kas bija saistītas ar Latviju – vēsturi, rekstu zīmēm, izzinošu tematiku, atjautību. Darbnīcās jauktās komandās piedalījās skolēnu un arī vecāki, kas bija ieradušies uz svētkiem.

Valsts svētku foto

STĀSTNIKU KONKURSĀ “PULKĀ EIMU, PULKĀ TEKU”

11. novembrī Madonā notika VISC tradicionālās kultūras apgūšanas un pārmantošanas programmas Pulkā eimu, pulkā teku stāstnieku konkurss “TECI, TECI, VALODIŅA” Vidzemes augstienes novada kārta. Mūsu skolu un folkloras kopu pārstāvēja 6. klases skolniece Justīne Aldersone. Konkursā piedalījās 33 dalībnieki un Justīne iekļuva to 10 dalībnieku vidū, kuri  2. decembrī piedalīsies stāstnieku konkursa „Teci teci valodiņa” finālā Rīgā Latviešu biedrības namā.

MĀRTIŅDIENA

Visi saka, visi saka Mārtiņdiena, Mārtiņdiena;

Kaut varētu Mārtiņdienu aiz ausīm noturēt.

Mārtiņdienā, 10. novembrī folkloras kopa „Dzīpariņi” devās maskotā gājienā uz PII „Ābelīte”, Rankas pagasta pārvaldi, kultūras namu. Ar rotaļās, dziesmām, muzicēšanu un dančiem izkustinājām visus, ienesām viņu mājās gan jautrību, gan arī svētību.

Kultūras namā  spēlējām jautru īpašo Mārtiņdienas riču raču spēli, par kuru bija parūpējusies skolotāja Mārīte.

Noslēgumā devāmies uz Ances un Anetes mājām, kur mūs sagaidīja viņu vecāku kurināts ugunskurs un silta, garšīga tēja.

Paldies visiem vecākiem, kuri bija atsaukušies manam aicinājumam – izgatavot latviešu tradicionālās maskas. Maskas vēl noderēs arī ziemassvētkos!

Folkloras kopas vadītāja Aelita Medejse

Mārtiņdienas foto

 

TALKA

7.novembrī Rankas pamatskolas skolēni un skolotāji talkoja – sakopām skolas apkārtni un 8. klase piedalījās Rankas kapu sakopšanā. Esam gatavi sagaidīt Latvijas valsts svētkus sakoptā vidē.

FOTO

SKOLOTĀJI SKOLĒNU BRĪVLAIKĀ MĀCĀS

23,skolēniem ir brīvlaiks, bet skolotāji centīgi apgūst uzdevumi.lv lietošanas prasmes.

MĀCĪBU PĀRGĀJIENS

8.klases skolēni kopā ar audzinātāju š.g.20.oktobrī devas mācību pārgājienā uz Rankas jauniešu centru „B.u.M.s.”
Pārgājiena laikā skolēni guva daudz prasmju. Tika vērota daba rudenī, veicinātas sadarbības, komunikācijas prasmes, veikalā rēķinātas produktu cenas, lai varētu iekļauties budžetā, jauniešu centrā tika apgūtas mājturības prasmes, gatavojot karstmaizītes, iegūta vēsturiska informācija par seno Ēģipti izbēgšanas istabā “Senās Ēģiptes kapenes”, spēlējot dažādas galda spēles, tika sekmētas valodas, sociālās prasmes.
Diena paskrēja nemanot, un tik ātri pienāca vakars, neviens pat neievēroja, ka šādā veidā notiek mācības.
Paldies sakām jauniešu centra vadītājām Janai Kalniņai un Aigai Vajevskai par labi un lietderīgi pavadīto laiku.

Klases audzinātāja Tatjana Vovere

EKSKURSIJA

18.oktobrī Rankas pamatskolas 5. un 6.klases skolēni kopā ar audzinātājām devās mācību ekskursijā un Skrīveru saldumu ražotni un Kokneses ādu darbnīcu “Mazā kāpa”.

Skrīveru saldumos mums pastāstīja un parādīja prezentāciju, kā norit gotiņu un citu saldumu ražošanas process. Pastāstīja, kādi jauni saldumi tiek ražoti Skrīveros. Katram arī bija iespēja iemēģināt roku Gotiņu konfekšu ietīšanā – izrādās darbs nav grūts, bet atbildīgs un ne visiem tik viegli padevās, kā no malas izskatījās. Tagad zināsim, kā rodas Skrīveru saldumi!!!

Otrs pieturas punkts bija Kokneses ādu darbnīca “Mazā kāpa”. Tur mūs laipni sagaidīja uzņēmuma īpašniece un pastāstīja par ādām, to veidiem un pielietošanu dažādu skaistu lietiņu ražošanā. Bija arī konkurss, kur apķērīgākie bērni saņēma dāvaniņas. Katram bija iespēja arī izgatavot ādas atslēgu piekariņu.

Likteņdārza apmeklējumu mums patraucēja sliktie laika apstākļi, bet skaisto Daugavu  un Vikingu laivu tomēr apskatījām pie Liepkalnu maizes ceptuves.

VAIRĀK FOTO: EKSKURSIJAS BILDES

5. un 6.klases audzinātājas

SĀKUMSKOLA LIZUMĀ

17.oktobrī sākumskolas skolēni apmeklēja teātri “Burunduka šovs” Lizuma k/n. Pēc teātra iegriezāmies Lizuma gotiņu ražotnē.

IZSTĀDE – RUDENS MANĀ DĀRZĀ

4.oktobrī sākumskolas skolēni veidoja izstādi “Rudens manā dārzā”. Pēc izstādes no atnestajiem dārzeņiem gatavoja salātus.

SKOLOTĀJU DIENA 

Visu skolotāju vārdā PALDIES skolas parlamentam (8. un 9.klasei) par jauko apsveikumu un sagādāto pārsteigumu!!!

ZINĀTNIEKU NAKTIS RĪGĀ

29 septembrī Rīgā norisinājās gadskārtējās Zinātnieku naktis. Arī no mūsu skolas turp devās Ivanda Stībele un Agrita Vasiļjeva. Meitenes ļoti apmierinātas ar braucienu un redzēto.

Paldies Gulbenes ģimnāzijai, kas šo braucienu organizēja un uzaicināja arī mūs piedalīties.

MIĶEĻDIENAS TIRDZIŅŠ

29.septembrī skolā notika Miķeļdienas tirdziņš. Tirgojās gan lielākie, gan mazākie…

MĀCĪBU EKSKURSIJA 7. – 9.KLASEI

Š.g.26.septembrī Latvijas Lauku konsultācijas un izglītības centrs bija sarūpējis mācību ekskursiju 7. – 9.klases 15 skolēniem.

Sākumā devāmies uz Smiltenes tehnikumu, kur iepazināmies ar nākotnē iegūstamajām profesijām, bijām pārsteigti, ka, netālu no mums, var iegūt tik kvalitatīvas kvalifikācijas, jo skola ir ļoti mūsdienīga un ar bagātīgu materiālo bāzi.

Pēc tam devāmies uz z/s “Kaliņi” stādaudzētavu. Tur mēs iepazināmies ar Riekstiņu ģimeni, kura nodarbojas ar  vasaras puķu un ziemciešu, graudzāļu, dārzeņu un garšaugu stādu, nelielos daudzumos dekoratīvo krūmu un skuju koku audzēšanu.

Pēdējā ekskursijas pietura bija pie z/s Ezerlejas saimniekiem. Viņi mūs iepazīstināja ar savu darbības jomu – netradicionālo lauksaimniecību –  zivju, dažādu šķirņu fazānu, strausu, pundurkazu, dambriežu un citu dzīvnieku audzēšanu.

Paldies jaukajām vadītājām par sarūpēto ekskursiju! Ceram, ka kāds no mums  arī  izvēlēsies savu nākotnes profesiju saistīt ar lauksaimniecību.

Vēl foto: LAD ekskursija

Skolotāja Tatjana Vovere

6.KLASES SKOLNIECE JUSTĪNE ALDERSONE PIEDALĀS LTV1 PUSFINĀLA SPĒLĒ „GUDRS, VĒL GUDRĀKS”

 

Šis mācību gads iesākās Rankas pamatskolā ar ļoti priecīgu notikumu.  6.klases skolniece Justīne Aldersone piedalījās populārajā LTV 1 raidījuma spēlē „Gudrs, vēl gudrāks”.   Tā notika 21.septembrī Rīgā. Uz televīzijas spēli devās arī klases audzinātāja Inguna Bleive un jauks līdzjutēju pulciņš no Rankas pamatskolas.

Justīne  šajā spēlē piedalījās arī pagājušajā gadā un ieguva 3. vietu, tikai soli atpaliekot no fināla spēlētājiem.  Tur viņa guva sev pieredzi un vēlmi piedalīties arī nākošā gada spēlē. Sākoties jaunajam mācību gadam, Justīne šos mērķus uzrakstīja uz lapiņas, nevienam nestāstīja un nerādīja, un nu tie ir piepildījušies.

Šī gada spēle Justīnei bijaļoti saspringta, jo tajā piedalījās daudzi “gudrinieki”,  ir jābūt erudītam visās jomās un mācību priekšmetos, daudz jālasa un  jāinteresējas par dažādām lietām.

Meitenes mērķis piepildījās, un  spēlē viņa ieguva otro vietu. Līdz ar to piedalīsies arī fināla spēlē 12. oktobrī.  Tā kā priekšā vēl viens pārbaudījums un pieredze.

Justīne pēc spēles bija ļoti gandarīta par saviem sasniegumiem, un no prieka acīs parādījās  asaras.

Priecājās arī klasesbiedri, līdzjutēji no skolas un ģimene. Tas bija jauks  pārdzīvojums mums visiem! Vislielākais prieks bija klases audzinātājai Ingunai Bleivei, viņa pārdzīvoja līdzi katrai veiksmei un  neveiksmei.

Vēl priekšā fināla spēle, un Latvijas televīzija ciemosies arī Rankas pamatskolā pie Justīnes, 6.klases un skolotājiem.

Novēlam tikpat jaukus un priecīgus panākumus arī fināla spēlē!

Vēl priekšā fināla spēle un Latvijas televīzija ciemosies arī Rankas pamatskolā pie Justīnes, 6.klases un skolotājiem. Mēs novēlam tikpat jaukus un priecīgus panākumus arī fināla spēlē.

Klases audzinātāja: Inguna Bleive

OLIMPISKĀ DIENA

22.septembrī visā Latvijā norisinājās olimpiskā diena. Arī Rankas pamatskolas skolēni iesaistījās olimpiskās dienas aktivitātēs. Da;la skolēnu devās uz Lejasciemu, kur piedalījās Olimpiskās dienas krosā, bet pārējie skolā vingroja.

Apsveicam Ernestu Dzenīti, kurš krosā C grupā ieguva 2.vietu!!!

Vairāk foto: Olimpiskā diena

 

PELDĒTAPMĀCĪBA SĀKUSIES…

18. septembrī Rankas pamatskolas skolēni atsāka peldētapmācības nodarbības Balvu peldbaseinā.

IEPAZĪŠANĀS AR GULBENES NOVADA POLICIJAS IECIRKNĪ

18.septembrī Rankas pamatskolas sākumskolas skolēni un 5.klase apmeklēja Gulbenes novada policijas iecirkni un iepazinās ar policijas darba specifiku.

Vairāk foto: Policijas iecirknī

 

ZINĪBU DIENA

Rankas pamatskolā šodien pirmā skolas diena šajā mācību gadā. Prieks bērnu un vecāku acīs, gladiolu zobeni un skolas zvana skaņas.

Lai veiksmīgs visiem jaunais mācību gads!!!

FOTO: 1.septembris