Ar saviem pedagogiem

SKOLOTĀJI SAŅEM APBALVOJUMUS

ANDA JANSONE

2018.gada 17.novembrī Latvijas Republikas proklamēšanas 100.gadadienai veltītā svinīgā pasākumā Gulbenes kultūras centrā Gulbenes novada Atzinības rakstu saņēma Anda Jansone  par mērķtiecīgu un efektīvi nodrošinātu mācību darba organizāciju

LAIMA BRAŠE

2018.gada 16.novembrī skolas direktore Laima Braše Rīgā LR Aizsardzības ministrijā saņēma Pateicības rakstu par sadarbību un atbalstu 2018.gada militāro mācību laikā, tā sniedzot nozīmīgu ieguldījumu Latvijas valsts aizsardzības pilnveidošanā.

 

AELITA MEDEJSE

2018,gada 28.augustā Gulbenes novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta nodaļas speciālisti kopā pulcēja Gulbenes novada pedagogus. Šajā sanākšanas reizē tika pasniegti gan Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības raksti, gan Gulbenes novada pašvaldības Pateicības raksti

Augsto Izglītības un zinātnes ministrijas apbalvojumu saņēma Aelita Medejse, Rankas pamatskolas skolotāja – par nozīmīgu ieguldījumu izglītības jomā.

2016.g. 9.septembrī, būdams darba vizītē Gulbenē, ministru prezidents Māris Kučinskis ar pateicības rakstu apbalvoja mūsu pedagoģes. 

Jau kopš 2015.gada 1.janvāra Rankas pamatskola realizē neformālās izglītības tālmācības kursu 1.-4.klašu vecuma bērniem. Šādā veidā Gulbenes novada dome atbalsta ārzemēs dzīvojošo latviešu ģimenes, dodot iespēju izkopt un stiprināt latvisko dzīves ziņu.

Aktīvi šajā jomā darbojas Rankas pamatskolas skolotājas Laima Braše, Mārīte Braše un Aija Krēsliņa, kuras tika apbalvotas ar Ministru prezidenta Pateicības rakstu par nozīmīgu ieguldījumu izglītības jomā, neatlaidīgu darbu un ārvalstu jauniešiem sniegto atbalstu latviešu valodas apguvē.

“Uzzinot to, ka Gulbenes novada pašvaldībā ir cilvēki, kas dara darbu, ko vajadzētu veikt valsts līmenī, vēlējos šos cilvēkus redzēt. Un kā gan savādāk es viņus varētu satikt, ja ne pateicoties viņiem par to darbu, kas ir izdarīts,” pedagogu apbalvošanas brīdī sacīja M.Kučinskis.

1g_img_4771

Skolotājas Aija Krēsliņa, Mārīte Braše un direktore Laima Braše kopā ar ministru prezidentu.