Darbinieki

 

Laima Braše – skolas direktore, vēstures skolotāja

Anda Jansone – mācību pārzine, latviešu valodas un literatūras skolotāja skolotāja 5. un 6..klasē

Mārīte Braše – 2. un 3. klases audzinātāja, sākumskolas skolotāja, mājturības un tehnoloģiju skolotāja 5.-9.klasēs

Aelita Medejse – 4.klases audzinātāja, sākumskolas skolotāja, pagarinātās dienas grupas skolotāja

Aija Krēsliņa – 1.klases audzinātāja, sākumskolas skolotāja, pagarinātās dienas grupas skolotāja

Valda Kustova – lietvede, sākumskolas skolotāja 2.-3.klasē

Sigita Petrovska – 6.klases audzinātāja, matemātikas, fizikas un informātikas  skolotāja

Inguna Bleive – 7.klases audzinātāja, mūzikas skolotāja

Inga Jerumāne – 8.klases audzinātāja, ģeogrāfijas un sociālo zinību skolotāja, bioloģijas skolotāja 7. klasē, bibliotekāre

Tatjana Vovere – 9.klases audzinātāja, krievu valodas skolotāja un latviešu valodas un literatūras skolotāja 7.,8.,9.klasē

Laila Medne – vizuālā mākslas skolotāja 5.-9.klasei

Jurijs Svetlovs – sporta skolotājs

Agita Birkenšteina – 5. klases audzinātāja, angļu valodas skolotāja 3.- 9. klasēs

Liene Lorence – bioloģijas skolotāja 8.-9. klasēs

Arnis Ratiņš – ķīmijas skolotājs 8.-9. klasēs

Bruno Freimanis – mājturības un tehnoloģiju skolotājs

Linda Kukare Aldersone – skolotāja palīgs

Darbinieki

Arvīds Reimandovs – skolas saimnieks

Sindija Dzenīte- dežurants

Anita Pogule – apkopēja