Panākumi

SKOLĒNU SASNIEGUMI 2018./2019. M.G. BEIDZOT

Ar Rankas pamatskolas ATZINĪBAS rakstu par izcilām un optimālām sekmēm, 2018./2019.m.g.beidzot,  apbalvoti:

2.klases skolēni –  Mikus Daniels Brencis, Andrejs Ozols, Mārcis Pētersons, Rūta Rudzīte

3.klases skolēni – Anete Pogule, Liene Rituma, Markus Rudzītis, Sofija Tīģere, Marika Upīte, Karlīna Cīpa

4.klases skolēni – Gustavs Aldersons, Everita Kupčus, Artūrs Lapiņš, Ilze Ilzīte Rudzīte, Keita Andželika Ziemele

5.klases skolniece – Ance Pogule

6.klases skolnieces –  Kerija Ekerte, Madara Puķīte

7.klases skolēni – Justīne Aldersone, Krista Kristiana Brence, Ernests Dzenītis, Agrita Kerija Medejse

8.klases skolniece – Elīna Tiltiņa

9.klases skolēni – Daniela Dūrīte, Elizabete Dzenīte, Kristers Jānis Losevs

Rankas pamatskolas skolēnu paveiktais sportā 2018./2019.m.g.

Olimpiskajā dienā notika kross Lejasciemā.

,,B”grupā (7.- 9.kl. ). Komandai 3. vieta, individuāli E.Dzenītim 2.vieta, A.Dailidem 13.vieta, M.Pešikam 4.vieta, K.Brencei 9.vieta.

,,C”grupā (4.-6.kl.) Komandai 6.vieta, individuāli R.Upītim 21.vieta, M.Vanagam 42.vieta, N.Mazjānei 13.vieta, K.Ekertei 9.vieta.

,,D”grupā (1.- 3.kl.) Komandai 8.vieta, individuāli M.Rudz;itim 18.vieta, M.Brencim 24.vieta, J.Ekertam 23.vieta, L.Ritumai 18.vieta.

Novada skolēnu sacensībās futbolā

,,B”grupai 3.vieta, komandā E.Dzenītis, A.Dailide, M.Pešiks, K.Brence, R.Saulīte, J.Vanags, K.Cvetkovs, E.Kurkovs.

,,C”grupai 4.vieta, komandā K.Gile, N.Mazjāne, D.Barkāns, R.Upītis, V.Krūmiņš, M.Rudzītis, M.Vanags.

Novada skolēnu sacensībās stafetēs ,,,,Drošie, veiklie”

,,D”grupā 5.vieta. Komandā M.Rudzītis, M.Pētersons, J.Ekerts, M.Upīte, A.Ziedāre.

Novada sacensībās vieglatlētikā

,,B” grupā zēniem 4.vieta. Komandā A.Dailide 2.vieta 1500 m, 3.vieta 60m barjerskrējienā; E.Dzenītis 3.vieta 3000m; M.Pešiks 2.vieta šķēpa mešanā, 3.vieta 400 metros; I.Kirkenšteins 4.vieta 100m, 4.vieta 400 m; K.Losevs 5.vieta 60m barjerskrējienā, 5.vieta 1500 m.

,,B”grupā meitenēm 7.vieta. Nepilna komanda. Komandā A.Vasiļjeva 2.vieta tāllēkšanā, 7.vieta 400m; M.Aļeksejeva 5.vieta 100m, 8.vieta 400 m; N.Mazjāne 4.vieta 100 m, 6.vieta 400m.

Vieglatlētikas četrcīņā

,,C”grupai 4.vieta. Komandā M.Vanags, K.Gile, M.Puķīte, N.Mazjāne.

,,D”grupai 7. vieta. Komandā M.Rudzītis, J.Ekerts, A.Ziedāre, L.Rituma.

K.Brence un N.mazjāne sekmīgi piedalījušās reģionālajās un attīstības līgas sacensībās futbolā meitenēm ,,Gulbene 2005”komandas sastāvā.

M.Brencis, R.Klibiķis, J. Ekerts sekmīgi piedalījušies reģionālajās futbola sacensībās zēniem ,,Gulbene 2005”komandas sastāvā.

E.Dzenītis, E.Kurkovs, K.Saveļjevs veiksmīgi spēlējuši futbolu Smiltenes Sporta skolas komandas sastāvā gan reģionā, gan valstī.

Labākos rezultātus, startējot vieglatlētikas atlases sacensībās Limbažos un Jēkabpilī uzrādīja A.Dailide 3.vieta 1500 m, 5.vieta 60m;  E.Dzenītis 7.vieta 800 m, 8.vieta 1000 m; M.Vanags 6.vieta lodes grūšanā; N.Mazjāne 5.vieta 300 m.

SKOLĒNU SASNIEGUMI 2018./2019.M.G. 1.SEMESTRĪ

Ar Rankas pamatskolas ATZINĪBAS rakstu par izcilām un optimālām sekmēm apbalvoti:

2.klases skolēni –  Mikus Daniels Brencis, Marks Korabo, Andrejs Ozols, Mārcis Pētersons, Rūta Rudzīte

3.klases skolēni – Valdis Krūmiņš, Anete Pogule, Liene Rituma, Markus Rudzītis, Sofija Tīģere, Marika Upīte, Karlīna Cīpa

4.klases skolēni – Gustavs Aldersons, Everita Kupčus, Artūrs Lapiņš, Ilze Ilzīte Rudzīte, Keita Andželika Ziemele

5.klases skolniece – Ance Pogule

6.klases skolnieces –  Kerija Ekerte, Nikola Astra Mazjāne, Madara Puķīte

7.klases skolēni – Justīne Aldersone, Krista Kristiana Brence, Ernests Dzenītis, Agrita Kerija Medejse

8.klases skolniece – Elīna Tiltiņa

9.klases skolēni – Daniela Dūrīte, Elizabete Dzenīte, Kristers Jānis Losevs

 

SKOLĒNU SASNIEGUMI 2017./2018.M.G. 

Ar Rankas pamatskolas Pateicību apbalvoti skolēni, kas m.g. beiguši ar vērtējumu visos priekšmetos virs 6 ballēm:

2.klasē Poguli Aneti, Upīti Mariku,

3.klasē Aldersonu Gustavu, Kupčus Everitu, Lapiņu Artūru, Ziemeli Keitu Andželiku,

4.klasē Poguli Anci,

5.klasē Mazjāni Astru Nikolu, Poišu Lailu, Puķīti Madaru,

6.klasē Aldersoni Justīni, Brenci Kristiānu Kristu, Dzenīti Ernestu, Medejsi Agritu Keriju,

7.klasē Tiltiņa Elīnu,

8.klasē Dzenīti Elizabeti.

Lielākais sekmju dinamikas kāpums skolēniem

Upītei M., Pogulei A. (2.kl.+1,0 balle),

Aldersonam G. (3.kl. +0,66 balles)

Brašei A. (4.kl.+ 0,5 balles),

Puķītei m. (5.kl.+0,45  balles),

Vanagam J.  (6.kl.+ 0,42 balles),

Garajam M., Kamarei R. (4.kl.+0,4 balles).

Ar Rankas pamatskolas Pateicību par aktivitāti un rezultātiem sportā apbalvoti:

5.klases skolniece Astra Nikola Mazjāne,

6.klases skolēni Ernests Dzenītis, Aigars Dāvis Dailide, Krista Kristiāna Brence,

7.klases skolniece Monta Aļeksejeva,

8.klases skolnieks Mārtiņš Pešiks,

9.klases skolnieks Elans Kadancevs.

Ar Rankas pamatskolas Pateicību par rezultatīvu piedalīšanos Valsts mēroga folkloras konkursos apbalvoti: Agrita Kerija Medejse, Agnita Braše, Ance Pogule, Anete Pogule, Everita Kupčus, Keita Andželika Ziemele, Gustavs Aldersons, Ingus Gile, Mikus Daniēls Brencis, Armīns barkāns, Andrejs Ozols.

Ar Rankas pamatskolas Pateicību par regulāru un apzinīgu darbu un labiem rezultātiem novada skolu koru skatē apbalvoti:

1.klases skolnieki: Armīns Barkāns, Mikus Daniēls Brencis, Kristaps Losevs, Andrejs Ozols;

2.klases skolēni: Valdis Krūmiņš, Anete Pogule, Sofija Tīģere, Marika Upīte, Lelde Veidemane;

3.klases skolēni: Gustavs Aldersons, Ingus Gile, Keita Andželika Ziemele, Everita Kupčus:

4.klases skolnieces Agnita Braše, Renāte Kamare un Ance Pogule

Ar Rankas pamatskolas Pateicību par regulāru un apzinīgu darbu un labiem rezultātiem novada un plašāka mēroga deju kolektīvu skatēs apbalvoti deju kolektīva ,,Dzirkstelīte” dalībnieki: Justīne Aldersone, Krista Kristiāna Brence, Samanta Cvetkova, Aigars Dāvis Dailide, Ernests Dzenītis, Janeks Vanags, Zita Bukāte, Monta Aļeksejeva, Kristiāns Cvetkovs, Jānis Krēsliņš, Elīna Tiltiņa, Sandijs Garais, Kristers Jānis Losevs, Roberts Rainers Saulīte, Agrita Vasiļjeva, Ivanda Stībele.

Deju kolektīva ,,Dzirkstelīte” dalībnieki: Mikus Daniēls Brencis, Armīns Barkāns, Kristaps Losevs, Andrejs Ozols, Anete Pogule, Lelde Veidemane, Marika Upīte, Sofija Tīģere, Valdis Krūmiņš, Agnita Braše, Ance Pogule, Raitis Vasiļjevs, Elvis Pelēcis, Everita Kupčus, Artūrs Lapiņš, Keita Andželika Ziemele, Kristaps Dzenītis.

Ar Rankas pamatskolas Pateicību par centību mācībās, aktīvu piedalīšanos skolas sabiedriskajā dzīvē apbalvotas Rankas pamatskolas skolnieces Leldi Veidemani, Agnitu Braši, Ivandu Stībeli.

Rankas pamatskolas skolēnu sasniegumi sportā 2017./2018.m.g.

Labi rezultāti Gulbenes novada skolēnu sporta spēlēs.

Futbolā ,,B” grupa (9.,8.,7.kl) ieguva dalīto 5./6.vietu. ,,C”grupa (6.,5.,4.kl.) 2.vietu.

Olimpiskajā dienā Lejasciemā piedalījās 34 Rankas pamatskolas skolēni.  Krosā ,,B”grupai 6.vieta, ,,C” grupai 3.vieta, ,,D”grupai (3.,2.,1.kl.) 8.vieta.

Vieglatlētikā ,,B”grupas zēni ieguva 4.vietu. Individuāli E.Kadancevs ieguva 2.vietu lodes grūšanā, 3.vietu šķēpa mešanā. M.Koroļovs ieguva 3.vietu 100 m skrējienā. E.Dzenītis 5.vietu 3000 m skrējienā, 4.vietu 1500 m skrējienā, M.Pešiks 2.vietu 400 m skrējienā, K.J.Losevs 4.vietu 60 m barjeras skrējienā. ,,B”grupas meitenes- I.Stībele ieguva 4.vietu tāllēkšanā, 5.vietu 100 m skrējienā, A.Vasiļjeva tāllēkšanā ieguva 3.vietu, M.Aļeksejeva 400 m skrējienā ieguva 3.vietu, bet K.K.Brence 400m un 100 m skrējienā 6.vietu, 4×100 m skrējienā 4.vietu.

Tradicionālajā skrējienā ,,Rankas apļi” piedalījās 28 Rankas pamatskolas skolēni, izcīnot 5 godalgotas vietas un vēl 8 vietas pirmajā sešiniekā.

E.Dzenītis un A.D.Dailide piedalījās Limbažos zonas atlases sacensībās startiem republikas U-14 ziemas čempionātam. E.Dzenītim 1000 m skrējienā 5.vieta. A.D.Dailidem 60 m skrējienā 2.vieta, 300 m skrējienā 3.vieta.  Uz finļu Rīgā aizbrauca tikai E.Dzenītis, kurš izcīnīja 9.vietu.

6.jūnijā Ogrē notiks U-14 vasaras čempionāts, kur gatavojamies piedalīties.

 

SKOLĒNU SASNIEGUMI 2017./2018.M.G. 1.SEMESTRĪ

Ar skolas Atzinības rakstu apbalvoti skolēni, kas 2017./2018.m.g. 1.semestri beiguši ar vērtējumu visos priekšmetos virs 6 ballēm:

2.klasē Pogule Anete, Upīte Marika

3.klasē Aldersons Gustavs, Grunde Sanda, Kupčus Everita, Lapiņš Artūrs, Ziemele Keita Andželika

4.klasē Pogule Ance

5.klasē Mazjāne Astra Nikola, Poiša Laila, Puķīte Madara

6.klasē Aldersone Justīne, Brence Krista Kristiana, Dzenītis Ernests, Medejse Agrita Kerija

8.klasē Dzenīte Elizabete.

Skolas padome par sekmju dinamikas kāpumu, 2017./2018.m.g. 1.semestri beidzot, sveic: 

Grundi Sandu (3.kl.+1,17),

Dailidi Jāni Ritvaru (9.kl.+1,01),

Ziemeli Keitu Andželiku  (3.kl.+1,0),

Kamari Renāti (4.kl.+0,57),

Vasiļjevu Raiti (4.kl. +0,53),

Mazjāni Astru Nikolu (5.kl.+0,53),

Kupčus Everitu (3.kl.+0,5),

Garo Mārtiņu (4.kl.+0,4)

                Rankas pamatskola lepojas ar 6.klases skolnieci Justīni Aldersoni, kas Gulbenes novada skatuves runas konkursā  2018.gada 28.februārī savā vecuma grupā 13 skolēnu konkurencē ieguva 1.pakāpes diplomu.

SKOLĒNU SASNIEGUMI 2016./2017.m.g.BEIDZOT 

SKOLĒNU SASNIEGUMI MĀCĪBĀS

Par labām sekmēm mācībās, 2016./2017.m.g. beidzot, ar Rankas pamatskolas Atzinības rakstu apbalvoti:

2.klases skolēni Gustavs Aldersons, Everita Kupčus, Artūrs Lapiņš

3.klases skolniece Ance Pogule

4.klases skolnieces Astra Nikola Mazjāne, Laila Poiša

5.klases skolēni Justīne Aldersone, Krista Kristiāna Brence, Ernests Dzenītis, Agrita Kerija Medejse

6.klases skolnieces Aleksandra Mitrofanova, Lolita Dome

7.klases skolniece Elizabete Dzenīte

9.klases skolēni Astra Sanda Bērziņa, Nauris Tiltiņš

 

SKOLĒNU SASNIEGUMI SPORTĀ

 Lejasciemā 23.09.2016.

E gr.9 vieta, 7 dalībnieki: Aldersons G., Dzenītis K., Gile I., Kupčus E., Lapiņš A., Ziemele K.A., Vanags M.

D gr.6 vieta, 7 dalībnieki: Gile K., Mazjāne N.A., Brence K.K., Dailide A.D. Dzenītis E., Saveļjevs K.

C gr. 8 vieta, dalībnieki: Cvetkovs K., Šmits K., Aļeksejeva M., Stībele I.

B gr. 6.vieta, dalībnieki Barkāns Ē., Millers R., Kaparkalēja L.

Futbols 28.09.2016.

D gr. 3.vieta, 7 dalībnieki: Dzenītis E., Saveļjevs K., Kurkovs E., Brence K.K., Dailide A.D., Vanags M., Vanags J.

B gr.7./8.vieta, dalībnieki: Barkāns Ē., Tiltiņš N., Millers R., Kadancevs E., Saulīte R., Šmits K., Dzenītis E.

Futbols 05.10.2016.

C gr.5.vieta, dalībnieki: Dzenītis E., Kurkovs E., Saveļjevs K., Šmits K., Cvetkovs K., Saulīte R., Vanags M.

Distanču slēpošana 15.02.2017.

E gr. 5.vieta, dalībnieki – Vanags M., Garais M., Grunde S.

D  gr.5.vieta, dalībnieki: Brence K.K., Kurkovs E., Dzenītis E.

Tautas bumba 2017.

E gr. 7.vieta, dalībnieki Kupčus E., Vanags M., Aldersons G., Grunde S., Garais M.

,,Drošie un veklie” 11. vieta, dalībnieki: Kupčus E., Aldersons G., Pogule Ance, Braše A., Garais M., Vanags M., Vasiļjevs R., Vasiļjevs N.

Jaunpiebalgas kauss futbolā 08.05. 2017.

1.vieta, 9 dalībnieki: Vanags M., Gile K., Brence K.K., Dailide A.D., Dzenītis E., Kurkovs E., Saveļjevs K., Vanags J., Šmits K.

Gulbenes kauss florbolā

3.vieta, 7 dalībnieki: Dzenītis E., Kurkovs E., Saveļjevs K., Vanags M., Vanags J., Šmits K., Cvetkovs K.

,,Rankas apļi”06.05. 2017.

32 dalībnieki 8 godalgotas vietas: Vanags M., Gile K., Mazjāne N.A., Dzenītis E., Kurkovs E., Brence K. K., Cvetkovs K., Šmits K.

Vieglatlētika 10.05. 2017.

C gr.7.vieta kopvērtējumā,  meitenēm 1.vieta 4×100 m stafetē; dalībnieki: Stībele I. 2.vieta 800 m; Dzenīte E. 3.vieta 60 m/b; Aļeksejeva M. 2.vieta 400 m; Vasiļjeva A. 4.vieta tāllēkšanā,

Zēniem 3.vieta 4×100 m stafetē, dalībnieki: Šmits K. 3.vieta 3000m, 4.vieta 400m;  Losevs K.J. 3.vieta 60m/ b; Pešiks M. 2.vieta šķēpa mešanā; Saulīte R.5.vieta šķēpa mešanā,

B gr. 2.vieta, zēniem 4.vieta 4x100m stafetē dalībnieki: Barkāns Ē. 1.vieta šķēpa mešanā, 1.vieta diska mešanā; 2.vieta lodes grūšanā; Kadancevs E. 3.vieta 100m/b, 5.vieta šķēpa mešanā; Tiltiņš Nauris 5.vieta diska mešanā, 6.vieta lodes grūšanā; Millers R.5.vieta 1500 m.;

Kaparkalēja L. 4.vieta tāllēkšanā

Vieglatlētika četrcīņa 17.05. 2017.

E gr.8.vieta, dalībnieki: Vanags M., Kupčus E., Kamare R., Garais M.

D gr. 5.vieta, 3 dalībnieki: Dzenītis E., Brence K., K. , Aldersone J., Dailide A.D.

 

 

SKOLĒNU SASNIEGUMU BEIDZOT 1.SEMESTRI

Par labām sekmēm mācībās, 2016./2017.m.g. 1.semestri beidzot, ar Rankas pamatskolas atzinībām un ,,Sudraba” pildspalvām apbalvoti:

2.klases skolēni Gustavs Aldersons, Everita Kupčus, Artūrs Lapiņš, Andželika Keita Ziemele

3.klases skolēni Agnita Braše, Ance Pogule, Nikolass Vasiļjevs

4.klases skolnieces Astra Nikola Mazjāne, Laila Poiša

5.klases skolēni Justīne Aldersone, Krista Kristiāna Brence, Ernests Dzenītis, Agrita Kerija Medejse

6.klases skolnieces Aleksandra Mitrofanova, Monta Aļeksejeva

7.klases skolnieks Kristers Jānis Losevs

9.klases skolēni Astra Sanda Bērziņa, Nauris Tiltiņš

Sasniegumi sportā 2016.2017.m.g. 1.ceturksnī.

Noslēdzies rudens posms skolēnu sporta sacensībās novadā.

Mūsu skolas skolēni piedalījās Olimpiskās dienas krosa sacensībās Lejasciemā 23.09.2016. “B” grupā (8.-9.kl.) izcīnīta 6.vieta. “C” grupā (6.-7.kl.) izcīnīta 8.vieta, “D” grupā (4.-5.kl.) izcīnīta 6.vieta, “E” grupā (1.-3.kl.) izcīnīta 9.vieta. Individuāli “B” grupā 1.vietu izcīnīja Ē.Barkāns.

28.09.2016. Jaungulbenes stadionā risinājās sacensības futbolā “B” un “D” grupās. “B” grupā spēlēja un dalītu 7./8.vietu izcīnīja Ē.Barkāns, N.Tiltiņš, R.Millers, E.Kadancevs, R.Saulīte, K.Šmits, E.Dzenītis. “D” grupā spēlēja un 3.vietu izcīnīja E.Dzenītis, K.Saveļjevs, E.Kurkovs, K.Brence, A.Dailide, J.Vanags, M.Vanags.

5.10.2016. Jaungulbenē futbolā sacentās “C” grupa un izcīnīja dalītu 5./6.vietu. Komandā spēlēja E.Dzenītis, E.Kurkovs, K.Saveļjevs, K.Šmits, A.Dailide, K.Cvetkovs, R.Saulīte, M.Vanags.

img_20161010_084030

Sporta skolotājs Jurijs Svetlovs

Mūsu sasniegumi, 2015./2016.m.g. beidzot.

Atkal noslēdzies viens darba cēliens. Cik tas bijis ražīgs? Lielāka vai mazāka veiksme pavadījusi katru mūsu skolas skolēnu.

Skolēna pirmais pienākums ir mācīties, to darīt savu spēju robežās, pie tam pēc iespējas labāk. Kā katru gadu pēdējā skolas dienā tika apsveikti tie, kam tas izdevies vislabāk.

9.klases skolnieks Niks Vilcāns ne tikai mācību gadu beidzis ar vidējo vērtējumu 9,06, bet šajā mācību gadā sasniedzis labus rezultātus novada bioloģijas olimpiādē (2.vieta ar augstāko punktu skaitu starp 9.kl. skolēniem), novada ķīmijas olimpiādē Nikam bija 1.vieta, viņš tika izvirzīts arī uz valsts mēroga olimpiādi.

Par labām sekmēm mācībās, 2015./2016.m.g. beidzot, ar skolas Atzinību tika apbalvoti arī:

2.klases skolēns Nikolass Vasiļjevs,

3.klases skolēni Laila Poiša un Kristiāns Gile,

4.klases skolēni Krista Kristiāna Brence, Justīne Aldersone, Ernests Dzenītis,

Agrita Kerija Medejse

5.klases skolnieces Elīna Tiltiņa, Monta Aļeksējeva, Lolita Dome

6.klases skolnieces Daniela Dūrīte un Elizabete Dzenīte

7.klases skolnieks Edgars Eduards Rutkis

8.klases skolēni Astra Sanda Bērziņa, Nauris Tiltiņš.

IMG_20160530_101505

Bibliotēkas vadītājas vārdā kā čaklākos lasītāji 2015./2016.m.g. tika apsveikti Agnita Braše, Mareks Vanags un Gunita Zellāne.

IMG_20160530_101726

            93% no skolēnu kopskaita sevi parādījuši arī interešu izglītībā vai mācoties Gulbenes bērnu mākslas/mūzikas/sporta skolu Rankas klasēs. A.Dailide un M.Kļaviņš šopavasar beidz Gulbenes novada Bērnu Jaunatnes Sporta skolas profesionālās ievirzes programmu V-20. M.Braše, M.Krēsliņa, S.Jezuna, A.S.Bērziņa, E.Kadancevs un S.Ozola- Ozoliņa beidz Gulbenes Bērnu Mākslas skolu.

Katram interešu izglītības pulciņam ir ar ko lepoties.

Popgrupa ,,Dimantiņi” Cesvainē Latvijas izglītības iestāžu vokāli – instrumentālo ansambļu, instrumentālo ansambļu un popgrupu festivālā – konkursā „No baroka līdz rokam” Vidzemes zonā ieguva 2.pakāpes diplomu.. „Druvienas notiņa” solistu konkurss Druvienā, kurā piedalās Margita Braše un ieguva Pateicību.

1.- 4.klašu koris, pirmo reizi piedaloties koru skatē, ieguva 2.pakāpes diplomu.

Folkloras kopa ,,Dzīpariņi” piedalījās ,,Ziemas zīmes Vidzemē” .Folkloras dienā Valkā   Vidzemes Augstienes folkloras kopu skate Madonā ieguva 1.pakāpes diplomu, bet par piedalīšanos folkloras konkursa pusfinālā dejās ieguva Pateicību un tika izvirzīti uz finālu Rīgā. Tradicionālas dejošanas konkursa „Vedam danci 2016” finālā Rīgā mūsu folkloras kopas dejotāji sīvā konkurencē izcīnīja 2.pakāpes diplomu.  Tradicionālas dejošanas konkursa pusfinālā piedalījās 3 dejotāju pāri 1. un 2. līmenī (pēc deju grūtības pakāpes).  Bērnu un jauniešu folkloras festivāls „Pulkā eimu pulkā teku ” šogad notika Saldū. Par piedalīšanos pasākumā mūsējiem pateicība. Bērni turpina mācīties spēlēt blokflautas. Flautas spēles pamatus sāk apgūt jaunie kopas dalībnieki. Apgūta rotaļu programma – 20 rotaļas, 2 dziesmas (kopīgais repertuārs).

Rokdarbu pulciņš ne tikai rūpējās, lai gada ritējumā skolas telpas būtu tematiski noformētas, bet arī piedalījās Gulbenes novada vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursā „Rakstu darbi”, kur ieguva Atzinību.

Lasītprasmes attīstības pulciņā izdevās panākt, ka skolēni labprāt un ar ieinteresētību piedalās nodarbībās.  Treniņu rezultātā uzlabojas lasīšanas tehnika, izlasītā teksta uztvere, attieksme pret lasīšanu, spēja objektīvi novērtēt savu un citu lasītprasmi, lasīšanas kultūru. Izdevās izveidot ilgspējīgu sadarbību ar skolas logopēdi D.Kalinku un psiholoģi I.Stradiņu, līdz ar to veidojās stabila atbalsta grupa integrējamajiem un tiem skolēniem, kam mācīšanās grūtības.

Kā katru gadu iepriecina sportistu sniegums. Īpaši E.Barkāna 2.vieta, N.Tiltiņa 3.vieta un E.Kadanceva 4.vieta starptautiskajās sacensībās divcīņā (60 m kross+ lodes grūšana), kas notika Igaunijā. Arī novada skolu sacensībās vieglatlētikā 19.maijā Stāmerienā ar labiem rezultātiem izcēlās E.Barkāns (disks 1.vieta, lode 2.vieta, šķēps 3.vieta), A.Dailide (100 m 4.vieta, 300 m 1.vieta), M.Kļaviņš (disks 2.vieta, lode 5.vieta), S.Jezuna (1500 m 3.vieta), E.Kadancevs (lode 2.vieta, šķēps 3.vieta). Mācību gada noslēguma sacensībās četrcīņā (sprints, izturības skrējien, tāllēkšana, bumbiņas mešana) M.Aļeksejeva ieguva 2.vietu novadā.

Rankas pagasta pārvaldes organizētajā konkursā par labāko klasi sākumskolas grupā uzvarēja 4.klase (audzinātāja M.Braše), 5.- 9.klašu grupā 9.klase (audzinātāja I.Bleive).

2 1

Pēdējā skolas dienā atzinību guva arī skolotāji I.Dārziņa (par N.Vilcāna sagatavošanu novada ķīmijas un bioloģijas olimpiādei, M.Braše (klases audzināšana, mācīšana, motivēšana mācībām, rokdarbu pulciņa aktivitātes), A.Medejse (folkloras kopas ,,Dzīpariņi” sasniegumi), I.Bleive (par darbu ar popgrupu un kori, nepārvērtējamu atbalstu folkloras grupai un deju kolektīviem), T.Vovere (par deju kolektīvu ,,Liesmiņa” un ,,Dzirkstelīte” sasniegumiem), A.Jansone (par sistemātisku darbu skolēnu lasītprasmes attīstībā), J.Svetlovs (par skolēnu sasniegumu kaldināšanu sportā).

Sasniegumi sportā Rankas pamatskolā 2015./2016.m.g.

2015./2016.m.g. Rankas pamatskolas skolēni piedalījās dažādās sporta sacensībās Gulbenes novadā, valstī un ārpus tās.

Sacensību gads iesākās ar ,,Olimpisko dienu” un krosa sacensībām Lejasciemā., kur vairāki skolēni izcīnīja godalgotas vietas un vietas pirmajā sešiniekā.

Oktobrī sacensībās futbolā izcīnījām 5.,4. un 2.vietu.

Novembrī ar labākajiem pieciem 3.- 5.klašu vieglatlētiem (M.Aļeksejevu, E.Dzenīti, E.Kurkovu, K.Saveļjevu, N.Mazjāni) piedalījāmies Alūksnes sporta skolas rīkotajās sacensībās vieglatlētikas četrcīņas sacensībās telpās. Pie godalgām netikām, bet katrs uzlaboja savus personīgos rekordus kādā no disciplīnām.

Decembra sākumā bijām sacensībās Limbažos. Piedalījās E.Barkāns (8.vieta lodes grūšanā), A.Dailide (300 m skrējienā 10. vieta, 1000 m skrējienā 8.vieta), K.Saveļjevs (600 m skrējienā 6.vieta), N.Mazjāne (600 m skrējienā 10.vieta).

Februāra vidū E.Barkāns piedalījās Latvijas ziemas čempionātā vieglatlētikā telpās Rīgā un savā vecuma grupā izcīnīja 6.vietu. februāra nogalē E.Barkāns , N.Tiltiņš un E.Kadancevs piedalījās divcīņas (60m skrējiens+ lodes grūšana) sacensībās Igaunijas pilsētā Valgā, attiecīgi izcīnot 2.,3.un 4.vietu.

Marta vidū Igaunijā Veros E.Barkāns startēja plašās starptautiskās sacensībās un lodes grūšanā ieguva 6.vietu.Vēl martā 1.- 3.klašu skolēni startēja novada sacensībās Tautas bumbā un stafetēs ,,Drošie, veiklie”. Attīecīgi 8. un 10.vieta.

3.maijā mūsu skolas komanda (A.Dailide, E.Kadancevs, J.Dailide, E.Barkāns, M.Kļaviņš, E.Dzenītis, E.Kurkovs, A.Dailide)  piedalījās draudzības turnīrā florbolā Tirzā un izcīnīja 2.vietu. 7.maijā notika 21.tradicionālais skrējiens ,,Rankas apļi”. Skolu pārstāvēja 26 skrējēji, t.i. 1/5 no kopējā dalībnieku skaita. Daudzi izcīnīja godalgotas vietas. Arī novada skolu sacensībās vieglatlētikā 19.maijā Stāmerienā ar labiem rezultātiem izcēlās E.Barkāns (disks 1.vieta, lode 2.vieta, šķēps 3.vieta), A.Dailide (100 m 4.vieta, 300 m 1.vieta), M.Kļaviņš (disks 2.vieta, lode 5.vieta), S.Jezuna (1500 m 3.vieta), E.Kadancevs (lode 2.vieta, šķēps 3.vieta). Vēl startēja R.Saulīte, E.Dzenītis, M.Krēsliņa, I.Skrabe, S.Ozola- Ozoliņa. Mācību gada noslēguma sacensībās četrcīņā (sprints, izturības skrējien, tāllēkšana, bumbiņas mešana) , kas notika 25.maijā Gulbenē, sacentās 1.- 3. (K.Gile, M.Vanags, N.Mazjāne) un izcīnīja 8.vietu, bet 4.- 5.klašu skolēni (E.Dzenītis, K.Saveļjevs, M.Aļeksejeva) bija 5.vietā. . M.Aļeksejeva ieguva 2.vietu novadā.

A.Dailide un M.Kļaviņš beidz Gulbenes novada BJSS profesionālās ievirzes programmā V- 20 .

Apsveicu!

Rankas pamatskolas sporta skolotājs Jurijs Svetlovs

Skolēnu mācību sasniegumi, dinamika 2015./2016.m.g.1.pusgadā

Pagājušo mācību semestrī skolēnu kustība pozitīva- +3,  sāka 84 skolēni, beidza 87, iestājās Malnacis Andis 8.kl. un Dzenītis Kristaps 1.kl. kā arī pašās semestra beigās Mareks Vanags 2.kl. un Janeks Vanags 4.kl.,   izstājās Preize Kashifa Sara no 1.kl.

Ar novērtējumu ballēs zināšanas vērtētas m./g. noslēgumā 2.- 9.klases skolēniem- 79 skolēniem jeb 91 % skolēnu. Optimālā līmenī semestri beidza 18 skolēni jeb 21% (pērn 1.sem. beidzot arī  21 %) no visiem, kam vērtējums ballēs.

Ziemassvētku pasākumā par labām sekmēm mācībās skolas atzinības saņēma:

Niks Vilcāns, Astra Sanda Bērziņa, Edgars Eduards Rutkis, Elizabete Dzenīte, Monta Aļeksejeva, Elīna Tiltiņa, Lolita Dome, Justīne Aldersone, Krista Kristiāna Brence, Ernests Dzenītis, Agrita Kerija Medejse, Kristers Saveļjevs, Laila Poiša, Kristiāns Gile, Agnita Braše, Nikolass Vasiļjevs, Raitis Vasiļjevs.  

Vidējā atzīme semestra noslēgumā skolā bija 6,12, ; 20154./2015.m.g. beidzot 6,2 . Dinamika skolā negatīva. Pozitīva tikai 3.kl. +0,31, 4.kl. + 0,36, 9.kl. +0,04.

Skolas padome apbalvoja par dinamiku 4.klasi, un individuāli K.Gili, A.D.Dailidi, E.Kurkovu, K.Saveļjevu, L.Domi, M.Braši, N. Vilcānu, A.Dailidi.

Rankas pagasta organizētajā konkursā par labāko klasi starpvērtējuma balvu saņēma 4.klase sākumskolā un 9.klase pamatskolas grupā.

Šajā mācību gadā viena no skolas darba prioritātēm ir darbs ar talantīgajiem skolēniem. Mūsu uzdevums saskatīt talantus, tos tālāk attīstīt. Priecē, ka gandarījums par ieguldīto darbu sasniedzis skolotāju Inesi Dārziņu, kura gatavoja olimpiādei 9.klases skolēnu Niku Vilcānu. Viņam augstākais rezultāts novadā bioloģijā 9.klašu grupā.

Latviešu valodas un literatūras konkursā 5.- 7.klašu skolēniem Gulbenes novadā piedalījās 5.klases skolnieces Monta Aļeksejeva, Elīna Tiltiņa, 6.klases skolēns Kristers Jānis Losevs, 7.klases skolniece Santa Ozola- Ozoliņa. Konkursā vietas netika izdalītas, skolēni startēja jauktajās komandās, bet prieks, ka visi sevi parādīja kā gudrus, erudītus un vispusīgi talantīgus bērnus. Viņu talantus konkursam attīstīja latviešu valodas skolotājas Tatjana Vovere un Anda Jansone. Par sava talanta attīstībā ieguldīto darbu Ziemassvētku pasākumā skolotājas apsveica skolēnus ar grāmatām no sērijas ,,Lasītprieks”.

Talanta attīstība, tā ir arī prasme uzstāties, vadīt pasākumus. Par to grāmatas saņēma arī Ziemassvētku pasākumu vadītāji Kristers Jānis Losevs un Justīne Aldersone.

 

Sasniegumi mācību darbā 2014./2015.mācību gadā

KLASES VIDĒJAIS VĒRTĒJUMS, DINAMIKA un LABINIEKI

2.KLASĒ vērtējums virs 6 ballēm visos priekšmetos Lailai Poišai, Kristiānam Gilem, Renāram Upītim.

  1. KLASĒ sekmju vidējā dinamika +0,4, lielākā Dailidem Aigaram Dāvim +0,8, Dzenītim Ernestam +1,1, Rainskim Jānim Jonasam +0,8;

vērtējums virs 6 ballēm visos priekšmetos Kristai Brencei, Ernestam Dzenītim, Agritai Medejsei

4.KLASĒ vidējais vērtējums klasē +6,81 balle; vidējā dinamika +0,14, lielākā Tiltiņai Elīnai +0,5 balles, Krēsliņam Jānim +0,3 balles;  vērtējums virs 6 ballēm visos priekšmetos Montai Aļeksejevai, Elīnai Tiltiņai, Kevinam Šmitam, Lolitai Domei.

5.KLASĒ vidējais vērtējums klasē 6,58 balles, dinamika + 0,05, lielākā sekmju dinamika  Dūrītei Danielai +0,45; vērtējums virs 6 ballēm visos priekšmetos Elizabetei Dzenītei, Danielai Dūrītei, Luizei Annai  Šmotekai.

6.KLASĒ vidējais vērtējums 6,33 balles, dinamika +0,125, lielākā dinamika Nikam Rainskim +0,43, Edgaram Eduardam Rutkam +0,49;  vērtējums virs 6 ballēm visos priekšmetos Evai Aļeksejevai, Edgaram Eduardam Rutkam.

7.KLASĒ vidējais vērtējums 6,52 balles, dinamika +0.40, lielākā dinamika Kaparkalējai Līgai +0,80, Naurim Tiltiņam +0,53, Ēvaldam Barkānam +0,46, Robertam Milleram +0,40; vērtējums virs 6 ballēm visos priekšmetos Astrai Sandai Bērziņai

8.KLASĒ vidējais vērtējums 6,21 balles, dinamika +0,26, lielākā dinamika Sabīnei Rainskai +0,75 balles, Jānim Pērkonam +0,43 balles , vērtējums virs 6 ballēm visos priekšmetos Nikam Vilcānam.

9.KLASEI vidējais vērtējums 5,98 balles, dinamika + 0,12 balles, lielākā dinamika Naurim Ciekurzim +0,25, Artūram Gulbim +0,25, Raitai Ivanovai +0,24; vērtējums virs 6 ballēm visos priekšmetos Ciekurzim Naurim .

SKOLĀ KOPĀ VIDĒJĀ ATZĪME 6,20

DINAMIKA 49% no skolēnu kopskaita.

AUGSTĀKS VĒRTĒJUMS PAR 6 BALLĒM VISOS PRIEKŠMETOS 24% SKOLĒNU

 

2014./2015. mācību gads

Aprīlis

30. aprīlī 4. klases skolnieces Monta Aļeksejeva un Elīna Tiltiņa piedalījās 4. klašu pasākumā “Lai kopā top” un ieguva Gulbenes 2. vidusskolas sertifikātus par erudīciju un sadarbības prasmju pilnveidošanu.

26. aprīlī Rīgā Tehniskajā Universitātē notika folkloras konkursu finālskates. Tradicionālās muzicēšanas konkursā “Klaberjakte” piedalījās Monta Aļeksejeva un Sanija Grunde. Meitenes ieguva III pakāpes diplomus.

18.aprīlī Gulbenē notika  deju kolektīvu atlases  skate skolēnu dziesmu un deju svētkiem. Deju kolektīvs  “Liesmiņa “ saņēma I pakāpes diplomu un iespēju piedalīties XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos Rīgā.

Marts

31.martā Gulbenē notika novada deju kolektīvu skate (1. kārta). Kultūras nama deju kolektīvi “Dzirkstelīte” un “Liesmiņa ” saņēma II pakāpes diplomus.

Februāris

20. februārī folkloras kopa “Dzīpariņi” piedalījās Latvijas bērnu un jauniešu folkloras kopu Tālās Gaujmalas novada sarīkojumā – skatē un ieguva II pakāpes diplomu un ceļazīmi piedalīties XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos Rīgā.  Muzicēšanas konkursā “Klaberjakte” piedalījās Monta Aļeksejeva un Sanija Grunde, viņas izcīnīja iespēju piedalīties muzicēšanas konkursa finālā Rīgā 26.aprīlī.

Novembris

  1. novembrī Alūksnes manēžā notika ziemas vieglatlētikas četrcīņas ( 30 m skrējiens, 500 m skrējiens, 3-solis no vietas, pildbumbas mešana) sacensības vecākajās grupās. Rezultāti: Ē.Barkāns 4.v., M.Kļaviņš 5.v., N.Ciekurzis 7.v.

11.novembrī skola notika Lāčplēša dienas sacensības. 5.-9. klašu jauktās komandas sacentās orientēšanās sprintā. Uzvarēja komanda „Burkāni”. 1.- 4. Klašu jauktas komandas sacentās „Tautas bumbā”, soda sitienos un lidojošo šķīvīšu mešanā. Labāka bija E.Dzenīša komanda.

12.novembrī Ernests un Elizabete Dzenīši piedalījās jaunāko grupu četrcīņas sacensībās Alūksnē. Ernestam 3.v., Elizabetei 17. v.

14.novembrī Gulbenes sporta skolā notika mini manēžas atklāšanas sacensības trīscīņā (20 m sprints, tāllēkšana no vietas, 3-solis no vietas). Augstākos rezultātus uzrādīja un sacensībās piedalījās: Ē.Barkāns 1.v., L.Rižijs 3.v., S.Grunde 3.v., E.Dzenītis 3.v., E. Kadancevs 4.v., E.Kurkovs 4.v., K.Saveļjevs 5.v., Ainārs Dailide 6.v., M.Kļaviņš 6.v., N.Ciekurzis 7.v.

Oktobris

9. oktobrī mūsu skolas skolēni piedalījās   Latvijas skolēnu 68. spartakiādē vieglatlētikas rudens krosa sacensībās Anniņmuižā 3. sporta skolas bāzē. Mazo pamatskolu grupā (līdz 120 audzēkņi) izcīnīja 3. vietu starp 13 skolu komandām. Katrā vecuma grupā bija vairāk kā 40 dalībnieku. Tika vērtēti 3 labākie rezultāti- Ernests Dzenītis 1. vieta, Nauris Ciekurzis 5. vieta, Ēvalds Barkāns 14. vieta. Vēl komandu pārstāvēja Monta Aļeksejeva un Elizabete Dzenīte.

 1. oktobrī mūsu futbolisti piedalījās  Gulbenes novada skolēnu sporta spēlēs futbolā. “D” gupā tika iegūta 1. vieta. Par to parūpējās: Ernests Dzenītis, Aigars Dailide, Jānis Rainskis, Kristers Saveļjevs, Emīls Kurkovs, Sandijs Garais, Rainers Saulīte. “C” grupā 2. vieta – Elans Kadancevs, Ernests Dzenītis, Nauris Tiltiņš, Roberts Millers, Ēvalds Barkāns, Jānis Dailide, Edgars Rutkis.

Septembris

26. septembrī Lejasciemā notika Rudens kross.

E grupa izcīnīta 3. vieta, C grupā 5/6 vieta, D grupā 5. vieta, B grupā 4. vieta.

Individuāli B grupā: N. Ciekurzis- 3.v., L.Rižijs 11.v., A.Dailide12.v., A.Dailide 16.v.

C grupā: Ē.Barkāns 3.v., E.Kadancevs 6.v., L.Kaparkalēja 5. v., E.Aļeksejeva  6.v.,

D grupā: R.Saulīte 9.v., K.Šmits 10.v., E.Dzenīte 5.v., M.Aļeksejeva 1.v.

E grupā: E.Dzenītis 1.v., K.Saveļjevs 8.v., K.Gile 6.v., N.A.Mazjāne 5.v.