Karjeras izvēle

      

KARJERAS NEDĒĻA 16.10.2023. – 20.10.2023.

https://www.facebook.com/events/193056923822055/

 

 

KARJERAS NEDĒĻA 17.10.22. – 21.10.22.

17.10. Karjeras nedēļas ietvaros Rankas pamatskolas 2.,3. un 4. klases skolēni ciemojās pie mūsu pagasta uzņēmējiem ZS “Ķelmēni” un SIA “Bullīši”.
Paldies Ķelmēnu saimniecei Rūtai un Bullīšu samniecei Ievai par jauko uzņemšanu savās saimniecībās!😊
Lai vairāk uzzzinātu par uzņēmējdarbību, skolēni bija sagatavojuši sev interesējošus un arī grūtus jautājumus, uz kuriem saņēma izsmeļošas atbildes. Jo visi jautājumi ir svarīgi, un tikpat svarīgas ir arī atbildes.
Skolēni uzzināja, kādām īpašībām un spējām jāpiemīt uzņēmējam un, kādas īpašības pašiem vajag pilnveidot, lai kļūtu par uzņēmēju. #Uzņēmējspējas #KarjerasNedēļa #ESfondi

17.10. Karjeras nedēļas ietvaros Rankas pamatskolas 6., 7. un 9.klases skolēni un audzinātājas viesojās SIA”Rankas piens”.

Paldies par interesanto, izglītojošo ekskursiju mūsu kolēģei-skolotājai Dacei Biseniecei.🌞 #Uzņēmējspējas #KarjerasNedēļa #ESfondi

 INFORMĀCIJA PAR PROJEKTU

INFORMĀCIJA PAR PROJEKTU – VIAA

2022.gada 1.septembrī Ogres tehnikuma programmu īstenošanas vieta Rankā uzņemsim jauniešus, kuri tuvāk savai dzīvesvietai vēlas apgūt meža mašīnu operatora un datorsistēmu tehniķa profesionālās kvalifikācijas.

Tikšanās arī klātienē – Atvērto durvju dienā Rankā 2022.gada 12.aprīlī plkst.11.00

 

Gulbenes novada Karjeras Nedēļas 2021 pasākumi

 1. Mācībstunda 7.-9. klašu skolēniem videoformātā no 11.oktobra būs pieejama VIAA Youtube kanālā

Karjeras nedēļas laikā skolās notiks mācībstunda 7. – 9. klasēm, izmantojot šo materiālu (datorklasēs).

 1. Tiešsaistes diskusija vecākiem/ģimenes locekļiem 11.oktobrī plkst.19:00 tiešsaistē Facebook kontā TavaiKarjerai

Vecāki un ģimenes locekļi aicināti pieslēgties!

 1. Tiešsaistes diskusija jauniešiem 12.oktobrī plkst.14:00 tiešsaistē Facebook kontā TavaiKarjerai

TĒMA: IKT jomas profesiju daudzveidības un plašā pielietojuma parādīšana, uzklausot gados jaunu nozares profesionāļu stāstus par viņu karjeras ceļu un nodarbošanās specifiku.

Jaunieši aicināti attālinātai dalībai pasākumā.

 1. Hakatons 10.-12.klašu skolēniem un PIKC audzēkņiem

LAIKS: 14.oktobris plkst. 10:00 (ar publiski pieejamu atklāšanu līdz 11.00) – 19:00, 15.oktobris plkst. 10:00-19:00 (no 18.00 apbalvošanas ceremonija, kas nebūs publiska, bet rezultāti tiks izvietoti soc .kontos un VIAA mājaslapā) TEHNISKAIS RISINĀJUMS: ZOOM/MS TEAMS/DISCORD/MIRO KOMANDAS: 20 BALVAS!

Karjeras nedēļas hakatonā skolēniem komandās (3-5 dalībnieki) tiks dots uzdevums atrast efektīvu veidu, kā jauniešiem palīdzēt karjeras izvēlē, izmantojot mūsdienu tehnoloģijas.

 1. 14. oktobrī norisināsies attālināts pasākums “IKT joma Tavā izglītībā un karjerā. Kāpēc ne? ” ZOOM platformā, kurš tiks translēts arī Gulbenes novada Youtube kontā:

no pl. 11.00 līdz 11.45- 9.klašu skolēniem ar Ogres tehnikuma, Valmieras tehnikuma pārstāvju dalību un uzņēmumu iespēju attālinātu iepazīšanu;

no pl. 11.50 līdz 12.50- 11. un 12.klašu skolēniem ar Jēkabpils Agrobiznesa koledžas un Vidzemes Augstskolas pārstāvju dalību un uzņēmumu iespēju attālinātu iepazīšanu.

Karjeras nedēļas pasākumus organizēs katrā novada izglītības iestādē. Sekojiet informācijai skolu mājaslapās!

                               Jolanta Zirne,

Gulbenes novada Izglītības pārvaldes izglītības metodiķe,

 Karjeras nedēļas 2021 koordinatore

 

KARJERAS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA RANKAS PAMATSKOLĀ

2020./2021. MĀCĪBU GADS

KARJERAS NEDĒĻA 26.10.-.30.10.

KARJERAS NEDĒĻAS AKTIVITĀTES RANKAS PAMATSKOLĀ

Šogad karjeras nedēļa notika neierasti atšķirībā no iepriekšējiem mācību gadiem. Vecāko klašu skolēni karjeras nedēļas aktivitātēs piedalījās attālināti.

Aktivitātes tika piedāvātas gan vecāko klašu skolēniem, gan arī viņu vecākiem. Tās bija interaktīvas diskusijas tiešraidē VIAA Facebook kontā “Tavai karjerai”. Vecāki diskusijas laikā meklēja atbildes uz jautājumiem par sabiedrības izpratni karjeras atbalsta sniegšanā bērniem un jauniešiem, par paaudžu atšķirībām un problēmsituācijām ikdienā, kad vecāki nezina, kur meklēt un kā sniegt atbalstu saviem bērniem karjeras lēmumu pieņemšanā. 9.klašu skolēni diskusijas laikā meklēja atbildes uz jautājumiem par to, kur vislabāk meklēt atbalstu, kas palīdz un kas traucē nozīmīgu karjeras lēmumu pieņemšanu.Notika video pieslēgšanās 3 dažādiem uzņēmumiem Latvijā, kur vairāku profesiju pārstāvji iepazīstināja ar savu ikdienu.

9.klasei pašlaik ir nozīmīgākais laiks plānot savu karjeru, kur mācīties un par ko vēlas kļūt. Tāpēc tika organizēta 9.klases klases audzināšanas stundas tiešsaiste Zoom platformā kopā ar klases audzinātāju. Varēja diskutēt par dažādiem ar karjeru saistītiem jautājumiem, uzzināt svarīgas mājas lapas, kuros var veikt sevis izzināšanas testus un meklēt informāciju par izglītības iestādēm .

Arī 7.-8.klašu skolēni piedalījās audzināšanas stundās tiešsaistē kopā ar saviem klases audzinātājiem, kurā iepazina profesiju veidus un to pieprasījumu darba tirgū, kā arī diskutēja par nākotnes profesijām.

1.-6.klašu skolēni veica projektu “Profesija manā dzimtā”. Klasēs kopā ar klases audzinātājiem katrs prezentēja savu darbu un veidoja klases izstādītes vai kolāžas.

Gan jaunāko klašu skolēni, gan arī vecāko klašu skolēni un vecāki daudz uzzināja par karjeru, profesijām un nākotnes iespējām. Īpaši 9.klases skolēniem tagad laiks ir pārdomām – vai pareizi izvēlēsies skolu, kur turpinās mācīties, vai izvēlētā nākotnes profesija būs saistoša un patīkama katram no viņiem.

Karjeras nedēļa no 26.10.- 30.10. 2020. notiks. Mainās formāts, un tas ir attālināts 7.-12. klašu skolēniem.

Karjeras nedēļas tēma ir jauniešu karjeras plānošanā iesaistīto pušu – skolotāju, karjeras konsultantu, ģimenes locekļu, uzņēmumu un darba devēju – loma mērķtiecīgu karjeras lēmumu pieņemšanā.

 • Šī gada sauklis ar apakšvēstījumu ir “Klau! Sadzirdi un liec aiz auss!”
 • Vizuāli noformētos materiālos centrā izvirzītais auss simbols aicina sadzirdēt, bet apkārt izvietotie grafiskie elementi ir kā rupori, kas simbolizē “lomas”.

No iepriekš plānotajiem pasākumiem Karjeras nedēļas laikā Gulbenes novadā norisināsies:

 1. 1.-6.klašu skolēniem Projektu diena izglītības iestādēs uz vietas “Profesijas manā ģimenē (dzimtā)” (organizācijas formas un nedēļas diena- pēc skolu izvēles).
 2. Otrdien, 27.10., interaktīva diskusija vecākiem, skolotājiem, karjeras konsultantiem tiešraidē plkst.19.00-20.00, tai varēs pieslēgties tiešraidē VIAA Facebook kontā “TavaiKarjerai”. Diskusiju moderēs Edijs Bošs, tajā piedalīsies organizāciju psihologs Reinis Lazda, ārsts psihoterapeits, personālatlases konsultants Andris Jansons, karjeras konsultante no Mārupes valsts ģimnāzijas Ilze Rūtenberga un divu meitu mamma Baiba Sipeniece – Gavare. Diskusijas laikā tiks meklētas atbildes uz jautājumiem par sabiedrības izpratni karjeras atbalsta sniegšanā bērniem un jauniešiem, par paaudžu atšķirībām un problēmsituācijām ikdienā, kad vecāki nezina, kur meklēt un kā sniegt atbalstu saviem bērniem karjeras lēmumu pieņemšanā. Aicinājums izglītības iestādēm nodot informāciju vecākiem un skolotājiem!

3.Trešdien, 28.10., interaktīva jauniešu diskusija tiešraidē 10.-12. klašu skolēniem un profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem plkst.10.00- 11.00, tai varēs pieslēgties tiešraidē VIAA Facebook kontā “TavaiKarjerai”. Diskusiju moderēs Magnuss Eriņš, tajā piedalīsies Rīgas Stradiņa universitātes Karjeras centra karjeras konsultante Baiba Prauliņa, dziedātāja Patrisha, uzņēmuma “Blue Shock Race” dibinātājs un vadītājs Artis Daugins. Diskusijas dalībnieki meklēs atbildes uz jautājumiem par to, kur vislabāk meklēt atbalstu, kas palīdz un kas traucē nozīmīgu karjeras lēmumu pieņemšanā. Pasākuma laikā notiks video pieslēgšanās 3 dažādiem uzņēmumiem Latvijā, kur vairāku profesiju pārstāvji iepazīstinās ar savu ikdienu un atklās, kas viņiem ir palīdzējis virzīties augšup pa karjeras kāpnēm, kuros no apkārtējiem cilvēkiem ir bijis vērtīgi ieklausīties, kādi ir bijuši labākie saņemtie padomi u.c. Aicinājums organizēt 10.-12. klašu jauniešu pieslēgšanos diskusijai!!! Pēc skolas vēlēšanās, var aicināt arī 9.klašu skolēnus pieslēgties diskusijai.

Karjeras nedēļā plānotā Atvērto durvju diena Gulbenes novada uzņēmumos, Informācijas diena Ogres tehnikuma programmu īstenošanas vietā Rankā, Augstskolu diena klātienē Gulbenes novada vidusskolā nenotiks!!!

VIAA, kas ir Karjeras nedēļas organizatori valstiskā līmenī, iesaka:

organizēt klases stundas tiešsaistē 7.-12.klašu skolēniem par karjeras nedēļas tēmu- jauniešu karjeras plānošanā iesaistīto pušu – skolotāju, karjeras konsultantu, ģimenes locekļu, uzņēmumu un darba devēju – loma mērķtiecīgu karjeras lēmumu pieņemšanā,

šajā saitē atrodami videomateriāli un metodiskie materiāli: http://viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/lat_karjeras_atbalsts/info_mater/

piedāvāt skolēniem izpētes darbu tēmas, sadarbojoties dažādu mācību priekšmetu skolotājiem, par Karjeras nedēļas aktualitātēm vai organizēt Karjeras nedēļu līdzīgi projektu nedēļai (patstāvīgi pētniecības uzdevumi par karjeras atbalsta iespējām, konsultācijas ar skolotājiem, rezultātu apkopojums, prezentācija, secinājumi par paveikto, iespējams novērtējums vienā vai vairākos mācību priekšmetos, virtuālas darbu izstādes par pētāmo jautājumu).

Gulbenes novada Izglītības pārvalde aicina Karjeras nedēļas laikā plānot attālināto mācību procesu tā, lai katrai 7.-12. klasei būtu piedāvāts kāds Karjeras nedēļas notikums attālināti.

 

2019./2020.MĀCĪBU GADS

VĒSTULE ABSOLVENTIEM…

Sveicināti, absolventi!

Tūlīt noslēgsies mācību gads un viens izglītības posms jūsu dzīvē!
Jums priekšā jauni ceļi un jauni izaicinājumi.
Lieliski, ja esat izdarījuši savu izvēli, pie sava lēmuma arī turieties! Tas ir pats vērtīgākais kompass jūsu turpmākajos ceļos!

IZLASI PIEVIENOTO VĒSTULI. IESPĒJAMS, TĀ TEV NODERĒS…

VĒSTULE TEV, ABSOLVENT

 

KARJERAS ATBALSTA NODARBĪBAS “KATRĀ MĀJO ĢĒNIJS”

4.martā  Rankas pamatskolā norisinājās karjeras atbalsta nodarbības 1.-6.klašu skolēniem, kuras vadītāja personiskās izaugsmes trenere Inga Bite.

Interaktīvo nodarbību laikā skolēni izzināja sevi un savus talantus.  Mācījās saprast, kādas rakstura īpašības nepieciešamas, lai virzītos pretim saviem sapņiem un mērķiem.  Kā arī savstarpēji sadarbojās un tika rosināti apzināties savu atbildību par mērķu īstenošanu.

KARJERAS STUNDA AR MŪSU SKOLAS ABSOLVENTIEM

30. un 31.janvārī Rankas pamatskolā viesojās mūsu skolas absolventi Nauris Tiltiņš, Roberts Millers, kuri jau mācās pēdējā kursā Vidzemes Tehnoloģiju un Dizaina tehnikumā un Danielu Dūrīti, Kristeru Losevu, kuri mūsu skolu beidza pagājušajā mācību gadā un turpina mācības tehnikumā. Viņi par savu mācību iestādi stāstīja mūsu skolas 8.un 9.klases skolēniem un iepazīstināja, kādas profesijas tur var apgūt, kādas iespējas un priekšrocības ir šajās skolās. Viņi arī aicināja mūsu skolēnus izvēlēties šo mācību iestādi, jo tajā ir daudz iespēju, interesantas profesijas turpmākajai dzīvei un labi mācību apstākļi.

VAIRĀK FOTO – KARJERAS DIENA OGRES TEHNIKUMĀ

VAIRĀK FOTO – PĀRGĀJIENS, IEPAZĪŠANĀS AR VIETĒJIEM UZŅĒMĒJIEM

2018./2019.MĀCĪBU GADS

KARJERAS ATTĪSTĪBAS ATBALSTA PASĀKUMS “ES – SAVAS KARJERAS BŪVNIEKS UN PAVĒLNIEKS!”

21.februārī  Rankas  pamatskolā norisinājās kouču  vadītas praktiskas  sevis izzināšanas nodarbības 7.-8.klašu skolēniem. Izmantojot koučinga metodes un instrumentus, kā arī sadarbības spēles, jauniešiem bija iespēja izzināt sevi, kā arī pilnveidot savu karjeras mērķu virzīšanas un vadīšanas prasmes. Skolēni aizdomājās arī par klausīšanās nozīmi un līmeņiem savstarpējās saziņas procesā, kā arī praktiski izmēģināja spēles, kurās mācījās efektīvi savstarpēji sadarboties, piemēram, izspēlēja  “krustiņus  un nullītes”, bet ar pavisam atšķirīgiem spēles noteikumiem. Paši pēc pasākuma atzina, ka bija izaicinoši darīt ierasto ar neierastiem nosacījumiem.

  Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Es – savas karjeras būvnieks un pavēlnieks!” notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

KARJERAS NODARBĪBAS AR JOLANTU ZIRNI

10.janvārī Rankas pamatskolā strādāja pedagoģe – karjeras konsultante Jolanta Zirne

 • 7.klases skolēniem vadīja nodarbību “Karjeras jēdziena un karjeras jautājumu aktualizēšana”
 • 9.klases skolēniem notika nodarbība “Profesionālo personības tipu izzināšana”

Devītās klases skolēni nodarbības laikā veica Holande veidoto testu un izzināja, kādas profesijas viņiem atbilstošas, kā arī pārdomāja kā testa rezultāts sakrīt ar viņu izdarītajām izvēlēm. Pedagogs karjeras konsultants veica arī individuālas pārrunas ar tiem devītajiem, kuri izrādīja papildus nteresi par karjeras izvēles jautājumiem.

Pedagogs karjeras konsultants sniedza arī metodisko atbalstu klašu audzinātājiem un aktualizēja klases stundu tematus, kas veltīti karjeras izglītības jautājumiem.

Karjeras izglītības darba plāns 2018./2019.māc.g.

Gulbenes novada 1.-6.klašu Karjeras spēļu diena

Vai jābūvē karjeras no sākumskolas? Pasākums notiek 10.oktobrī 2018.gada Gulbenes Sporta centrā

KARJERAS PASĀKUMA NORISES PLĀNS

Karte

BŪVĒ SAVU KARJERAS CEĻU PATS

9.oktobrī Rankas pamatskolas 7.-9.klašu skolēni apmeklēja Karjeras Nedēļas pasākumu Gulbenes KC “Būvē savu karjeras ceļu pats”.

Katram skolēnam bija iespēja iepazīties ar izglītības iestāžu piedāvājumu, skolas stendu un bukletiem. Tās bija vidusskolas, tehnikumi u.c mācību iestādes. Lai skolēni labāk orientētos skolu piedāvājumos, katram rokās bija “Karjeras karte”, kas palīdzēja orientēties ceļā uz karjeras lēmumu pieņemšanu un skolu apmeklēšanu. Skolēni varēja sākt no jebkura kontrolpunkta, bet varēja arī izvēlēties tos, kuri tieši vairāk interesēja un nepieciešami savas karjeras skrejceļā.

Ar saviem skolu stendiem bija ieradušās Gulbenes novada ģimnāzija, Gulbenes 2 vidusskola, Lejasciema vidusskola, Lizuma vidusskola, Murjāņu sporta ģimnāzija, Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskola, Ogres tehnikums, Valmieras tehnikuma Rankas teritoriālā struktūrvienība, Valmieras tehnikums, Smiltenes tehnikums, Priekuļu tehnikums, Rīgas stila un modes tehnikums, Rēzeknes tehnikums, Latvija Jūras Akadēmijas jūrskola, Eiropas brīvprātīgie Gulbenē.

Pasākuma beigās pie skolēniem viesojās Sabīne Berezina un Rasell, kuri vispirms tika aicināti runāt ar skolēniem par savu iedvesmas stāstu kā veidojuši savu karjeras ceļu un pēc tam priecēja ar savu koncertu.

VAIRĀK FOTO ŠEIT:

Rankas pamatskolas karjeras izglitibas darba plans 2017 2018

“Gulbenes novada Karjeras diena” 29.martā  2018.gadā

Rankas pamatskolas 7.-9.klašu skolēni piedalījās pasākumā “Novada karjeras diena” Gulbenē. Šis pasākums tiks rīkots projekta Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādē.

Bija iespēja Gulbenes novada  skolēniem interaktīvā veidā iepazīt profesiju pasauli un izzināt dažādas iespējas turpmākās izglītības ceļam gan augstākās, gan vidējās, gan profesionālās izglītības līmenī.

Skolēni  apmeklēja19 mācību un neformālās

izglītības iestāžu stendus:

Gulbenes novada valsts ģimnāzijas,

Gulbenes 2. vidusskolas,

Lejasciema vidusskolas,

Lizuma vidusskolas,

Valmieras tehnikuma,

Valmieras tehnikuma Rankas teritoriālās struktūrvienības,

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas,

Latvijas Lauksaimniecības universitāte,

Rīgas Stradiņa universitāte,

Rēzeknes Valsts robežsardzes koledžas,

Latvijas Universitāte (LU),

LU Alūksnes filiāles,

LU P.Stradiņa medicīnas koledžas

Smiltenes tehnikuma,

Smiltenes tehnikuma Alsviķu teritoriālās struktūrvienības,

Vidzemes Augstskolas,

Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas,

Juridiskās koledžas Gulbenes filiāles,

Novada jauniešu centru piedāvājums.

Pasākuma noslēgumā notika loterija un iepazīšanās  ar Ogres jauniešu grupu “Santehniķi”.

 

 

Karjeras attīstības atbalsta pasākums Lizumā 1.-5.klašu skolēniem “Kādas profesijas paslēpušas dabaszinību un inženierzinātņu pasaulē” 2018.gada 20.martā

Pasākums notika Lizumā projekta “Karjeras atbalsts vispārejās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. Tajā piedalījās arī Rankas pamatskolas 1.-5.klašu skolēni. Šī pasākuma mērķis bija izzināt dabaszinību un inženierzinātņu jomas profesijas sarunu-diskusiju un darbošanās procesā, lai skolēnus ieinteresētu par šo nozaru profesijām.

Skolēniem patika praktiskās nodarbības, kurās varēja skolēni paši darboties ar interaktīviem eksponātiem. Visinteresantākais skolēniem likās tieši eksperimentu parāde, kurā varēja vērot un  iepazīt kaut ko jaunu, nezināmu un interesantu.

VAIRĀK FOTO ŠEIT

Rankas pamatskolā viesojas pārvietojamais planetārijs

Katra cilvēka dabiska īpašība ir zinātkāre, cilvēks gadsimtu viesulī tiecas uzzināt ko jaunu un paplašināt savu iespēju robežu. Īpaši cilvēku uztrauc bezgalīgais izplatījums: zvaigţņotā debess, visuma mala, okeāna dzelmes, neaptveramā mikro pasaules vienkāršība un sareţģītība, un daudz kas cits. Pateicoties daudzu zinātnieku rūpīgam darbam un mūsdienu cipartehnoloģijai tas viss ir kļuvis pieejams arī cilvēka uztverei.

6.martā 2018.gadā Rankas pamatskolā bija pieejams arī visiem 1.-9.klašu skolēniem.

Pārvietojamais planetārijs – sfērisks kino 3D formātā, paplašina nespējamā robežas. Un padara mācību procesu interesantāku un kvalitatīvāku. Piedaloties šajā pasākumā Rankas pamatskolas skolēni kļuva bagātāki: izdzīvoja jaunu pieredzi, ieguva jaunas zināšanas, paplašināja domāšanas robežas, kļuva intelektuāli izglītotāki. Pirms filmu skatīšanās katra skolēnu grupa pulcējās uz lekciju par karjeras izglītību un uzzināja par jaunām profesijām.

Sīkāks pasākuma apraksts

TEHNOBUSS LEJASCIEMĀ

31.oktobrī Lejasciemā tika organizēts Karjeras attīstības atbalsta pasākums ESF projekta ietvaros par tēmu “Karjeras iespējas mašīnbūves un metālapstrādes nozarēs”. Tajā piedalījās arī Rankas pamatskolas 6.-9.klašu skolēni.

Pasākuma apraksts:

Ceļojošas mācību labaratorijas apmeklējums un demo lekcija, kuras laikā mašīnbūves nozares instruktori prezentē iekārtas, izskaidro to darbību un pielietojumu, konsultē par karjeras iespējām, informē par nozares profesijām, vakancēm, darba vietām un atbilstošām mācību iestādēm, kā arī tiek piedāvāta praktiska darbošanās ar reālām mašīnbūves iekārtām.

VAIRĀK INFO PAR TEHNOBUSU