Karjeras izvēle

      

Projekta ietvaros darbojas pedagogs karjeras konsultants  Jolanta Zirne  jolanta.zirne@gulbene.lv

 INFORMĀCIJA PAR PROJEKTU

INFORMĀCIJA PAR PROJEKTU – VIAA

 

2019./2020.MĀCĪBU GADS

VAIRĀK FOTO – KARJERAS DIENA OGRES TEHNIKUMĀ

VAIRĀK FOTO – PĀRGĀJIENS, IEPAZĪŠANĀS AR VIETĒJIEM UZŅĒMĒJIEM

2018./2019.MĀCĪBU GADS

KARJERAS ATTĪSTĪBAS ATBALSTA PASĀKUMS “ES – SAVAS KARJERAS BŪVNIEKS UN PAVĒLNIEKS!”

21.februārī  Rankas  pamatskolā norisinājās kouču  vadītas praktiskas  sevis izzināšanas nodarbības 7.-8.klašu skolēniem. Izmantojot koučinga metodes un instrumentus, kā arī sadarbības spēles, jauniešiem bija iespēja izzināt sevi, kā arī pilnveidot savu karjeras mērķu virzīšanas un vadīšanas prasmes. Skolēni aizdomājās arī par klausīšanās nozīmi un līmeņiem savstarpējās saziņas procesā, kā arī praktiski izmēģināja spēles, kurās mācījās efektīvi savstarpēji sadarboties, piemēram, izspēlēja  “krustiņus  un nullītes”, bet ar pavisam atšķirīgiem spēles noteikumiem. Paši pēc pasākuma atzina, ka bija izaicinoši darīt ierasto ar neierastiem nosacījumiem.

  Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Es – savas karjeras būvnieks un pavēlnieks!” notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

KARJERAS NODARBĪBAS AR JOLANTU ZIRNI

10.janvārī Rankas pamatskolā strādāja pedagoģe – karjeras konsultante Jolanta Zirne

  • 7.klases skolēniem vadīja nodarbību “Karjeras jēdziena un karjeras jautājumu aktualizēšana”
  • 9.klases skolēniem notika nodarbība “Profesionālo personības tipu izzināšana”

Devītās klases skolēni nodarbības laikā veica Holande veidoto testu un izzināja, kādas profesijas viņiem atbilstošas, kā arī pārdomāja kā testa rezultāts sakrīt ar viņu izdarītajām izvēlēm. Pedagogs karjeras konsultants veica arī individuālas pārrunas ar tiem devītajiem, kuri izrādīja papildus nteresi par karjeras izvēles jautājumiem.

Pedagogs karjeras konsultants sniedza arī metodisko atbalstu klašu audzinātājiem un aktualizēja klases stundu tematus, kas veltīti karjeras izglītības jautājumiem.

Karjeras izglītības darba plāns 2018./2019.māc.g.

Gulbenes novada 1.-6.klašu Karjeras spēļu diena

Vai jābūvē karjeras no sākumskolas? Pasākums notiek 10.oktobrī 2018.gada Gulbenes Sporta centrā

KARJERAS PASĀKUMA NORISES PLĀNS

Karte

BŪVĒ SAVU KARJERAS CEĻU PATS

9.oktobrī Rankas pamatskolas 7.-9.klašu skolēni apmeklēja Karjeras Nedēļas pasākumu Gulbenes KC “Būvē savu karjeras ceļu pats”.

Katram skolēnam bija iespēja iepazīties ar izglītības iestāžu piedāvājumu, skolas stendu un bukletiem. Tās bija vidusskolas, tehnikumi u.c mācību iestādes. Lai skolēni labāk orientētos skolu piedāvājumos, katram rokās bija “Karjeras karte”, kas palīdzēja orientēties ceļā uz karjeras lēmumu pieņemšanu un skolu apmeklēšanu. Skolēni varēja sākt no jebkura kontrolpunkta, bet varēja arī izvēlēties tos, kuri tieši vairāk interesēja un nepieciešami savas karjeras skrejceļā.

Ar saviem skolu stendiem bija ieradušās Gulbenes novada ģimnāzija, Gulbenes 2 vidusskola, Lejasciema vidusskola, Lizuma vidusskola, Murjāņu sporta ģimnāzija, Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskola, Ogres tehnikums, Valmieras tehnikuma Rankas teritoriālā struktūrvienība, Valmieras tehnikums, Smiltenes tehnikums, Priekuļu tehnikums, Rīgas stila un modes tehnikums, Rēzeknes tehnikums, Latvija Jūras Akadēmijas jūrskola, Eiropas brīvprātīgie Gulbenē.

Pasākuma beigās pie skolēniem viesojās Sabīne Berezina un Rasell, kuri vispirms tika aicināti runāt ar skolēniem par savu iedvesmas stāstu kā veidojuši savu karjeras ceļu un pēc tam priecēja ar savu koncertu.

VAIRĀK FOTO ŠEIT:

Rankas pamatskolas karjeras izglitibas darba plans 2017 2018

“Gulbenes novada Karjeras diena” 29.martā  2018.gadā

Rankas pamatskolas 7.-9.klašu skolēni piedalījās pasākumā “Novada karjeras diena” Gulbenē. Šis pasākums tiks rīkots projekta Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādē.

Bija iespēja Gulbenes novada  skolēniem interaktīvā veidā iepazīt profesiju pasauli un izzināt dažādas iespējas turpmākās izglītības ceļam gan augstākās, gan vidējās, gan profesionālās izglītības līmenī.

Skolēni  apmeklēja19 mācību un neformālās

izglītības iestāžu stendus:

Gulbenes novada valsts ģimnāzijas,

Gulbenes 2. vidusskolas,

Lejasciema vidusskolas,

Lizuma vidusskolas,

Valmieras tehnikuma,

Valmieras tehnikuma Rankas teritoriālās struktūrvienības,

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas,

Latvijas Lauksaimniecības universitāte,

Rīgas Stradiņa universitāte,

Rēzeknes Valsts robežsardzes koledžas,

Latvijas Universitāte (LU),

LU Alūksnes filiāles,

LU P.Stradiņa medicīnas koledžas

Smiltenes tehnikuma,

Smiltenes tehnikuma Alsviķu teritoriālās struktūrvienības,

Vidzemes Augstskolas,

Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas,

Juridiskās koledžas Gulbenes filiāles,

Novada jauniešu centru piedāvājums.

Pasākuma noslēgumā notika loterija un iepazīšanās  ar Ogres jauniešu grupu “Santehniķi”.

GULBENES NOVADA KARJERAS DIENAS PASĀKUMA SIŽETS

 

Karjeras attīstības atbalsta pasākums Lizumā 1.-5.klašu skolēniem “Kādas profesijas paslēpušas dabaszinību un inženierzinātņu pasaulē” 2018.gada 20.martā

Pasākums notika Lizumā projekta “Karjeras atbalsts vispārejās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. Tajā piedalījās arī Rankas pamatskolas 1.-5.klašu skolēni. Šī pasākuma mērķis bija izzināt dabaszinību un inženierzinātņu jomas profesijas sarunu-diskusiju un darbošanās procesā, lai skolēnus ieinteresētu par šo nozaru profesijām.

Skolēniem patika praktiskās nodarbības, kurās varēja skolēni paši darboties ar interaktīviem eksponātiem. Visinteresantākais skolēniem likās tieši eksperimentu parāde, kurā varēja vērot un  iepazīt kaut ko jaunu, nezināmu un interesantu.

VAIRĀK FOTO ŠEIT

Rankas pamatskolā viesojas pārvietojamais planetārijs

Katra cilvēka dabiska īpašība ir zinātkāre, cilvēks gadsimtu viesulī tiecas uzzināt ko jaunu un paplašināt savu iespēju robežu. Īpaši cilvēku uztrauc bezgalīgais izplatījums: zvaigţņotā debess, visuma mala, okeāna dzelmes, neaptveramā mikro pasaules vienkāršība un sareţģītība, un daudz kas cits. Pateicoties daudzu zinātnieku rūpīgam darbam un mūsdienu cipartehnoloģijai tas viss ir kļuvis pieejams arī cilvēka uztverei.

6.martā 2018.gadā Rankas pamatskolā bija pieejams arī visiem 1.-9.klašu skolēniem.

Pārvietojamais planetārijs – sfērisks kino 3D formātā, paplašina nespējamā robežas. Un padara mācību procesu interesantāku un kvalitatīvāku. Piedaloties šajā pasākumā Rankas pamatskolas skolēni kļuva bagātāki: izdzīvoja jaunu pieredzi, ieguva jaunas zināšanas, paplašināja domāšanas robežas, kļuva intelektuāli izglītotāki. Pirms filmu skatīšanās katra skolēnu grupa pulcējās uz lekciju par karjeras izglītību un uzzināja par jaunām profesijām.

Sīkāks pasākuma apraksts

TEHNOBUSS LEJASCIEMĀ

31.oktobrī Lejasciemā tika organizēts Karjeras attīstības atbalsta pasākums ESF projekta ietvaros par tēmu “Karjeras iespējas mašīnbūves un metālapstrādes nozarēs”. Tajā piedalījās arī Rankas pamatskolas 6.-9.klašu skolēni.

Pasākuma apraksts:

Ceļojošas mācību labaratorijas apmeklējums un demo lekcija, kuras laikā mašīnbūves nozares instruktori prezentē iekārtas, izskaidro to darbību un pielietojumu, konsultē par karjeras iespējām, informē par nozares profesijām, vakancēm, darba vietām un atbilstošām mācību iestādēm, kā arī tiek piedāvāta praktiska darbošanās ar reālām mašīnbūves iekārtām.

VAIRĀK INFO PAR TEHNOBUSU