PASĀKUMI

LĀČPLĒŠA DIENAS PASĀKUMS

11.novembrī skolā notika skolēnu pašpārvaldes rīkotais pasākums par godu Lāčplēša dienai. Dalībnieki startēja jauktās komandās. Bija jāizpilda 6 darbnīcu uzdevumi- “Latvijai”, “Simboli”, “Latvijas pilsētas”, “Vai tu zini?”, “Spēka stafetes”, “Zini vai mini”.

KĀRLIM SKALBEM 140

Gulbenes mākslas skolas Rankas klases audzēkņi piedalījās Kārļa Skalbes pasaku ilustrāciju konkursā – izstādē par godu K.Skalbes 140. gadadienai.

PAZUDIS KALNĪ GALGAUSKA EDITION

8.novembrī mūsu skolas skolēni – Aigars Dāvis Dailide, Ernests Dzenītis, Emīls Kurkovs, Kristers Saveļjevs piedalījās piedzīvojumu un komandas saliedēšanas pārgājienā. Pārgājiens notika Galgauskas pagasta teritorijā. Jāpārvietojas bija ar kartes palīdzību šķēršļotā apvidū (mežs, krūmi, grāvji, upe) un jāveic uzdevumi 6 kontrolpunktos. Uzdevumi bija saistīti ar medicīnu, šaušanu, Morzes ābeci, uzmanību un tālskata pielietošanu, nemanāmu pielavīšanos, atjautību un veiklību. Distances garums – vairāk kā 10 kilometri (ja nenomaldās).

Mūsu zēnu komanda veiksmīgi atrada visus kontrolpunktus, veica uzdevumus un finišēja 6. vietā.

Pārgājienu organizēja Gulbenes jauniešu centrs “Bāze” un 25. zemessardzes bataljons.

SPORTA SASNIEGUMI

8.novembrī Gulbenes novada Stāķu sports zālē notika novada BJSS rīkotās sacensības vieglatlētikas 4-cīņā telpās. Dalībnieki sacentās 4×9 m “Atspoles skrējienā”, pildbumbas mešanā, tāllekšanā no vietas un 6. apļu skrējienā.

Vieta tika noteikta summējot iegūtos punktus atsevišķās disciplīnās. No mūsu skolas sacensībās piedalījās: Dāvids Barkāns, Toms Pilmanis, Adrians Kurpnieks, Jānis Ingemārs Ekerts, Mārcis Pētersons, Armīns Barkāns, Alīna Ziedāre.

Labākos rezultātus uzrādīja J.I.Ekerts izcīnot 2. vietu savā vecuma grupā un A.Ziedāre izcīnot 3. vietu savā vecuma grupā.

TECI, TECI VALODIŅA RANKĀ

8.novembrī  Rankas kultūras namā norisinājās Vidzemes augstienes novada stāstnieku konkurss “Teci, teci valodiņa”. Konkursā kopumā piedalījās 20 bērni no Rankas, Trikātas, Lubānas, Ērgļiem, Ļaudonas, Cesvaines, Alūksnes.

Dalībniekus vērtēja: Baiba Muceniece ( Gulbenes novada pašvaldības, Izglītības metodiķe), Anda Ješkina ( Rankas bibliotēkas vadītāja), Valda Putene ( Druvienas kultūras nama vadītāja), Lāsma Lancmane ( Rankas kultūras nama vadītāja).

Pirmo gadu startēja Keita Andželika Ziemele un Artūrs Lapiņš. Viņi ieguva Mazā stāstnieka nosaukumu. Justīne Aldersone piedalījās jau 3 reizi un ieguva Lielā stāstnieka godu. Paldies skolotājai Lindai Kukarei-Aldersonei par dalībnieku sagatavošanu konkursam

7. decembrī Justīne piedalīsies stāstnieku konkursa “Teci, teci valodiņa” fināla Rīgā Latviešu biedrības namā.

 

8.novembrī pēc stāstnieku konkursa pusfināla “Teci, teci valodiņa” notika Vidzemes augstienes folkloras kopu rotaļu programmas kopmēģinājums. Kopā pulcējās 65 dalībnieki, kuriem dejošanas prasmes mācīja un nostiprināja tradicionālās dejas skolotāja Dace Circene.

Paldies skolotājai Ingunai Bleivei par muzikālo pavadījumu.

CIEMOS PIE PII ĀBELĪTE

7. novembrī folkloras kopa ”Dzīpariņi” devās ciemos pie mazajiem draugiem PII „Ābelīte” ar Mārtiņdienas koncertu.

KARJERAS PASĀKUMS OGRES TEHNIKUMĀ

17.oktobrī Ogres tehnikuma programmu realizēšanas vietā Rankā notika karjeras dienas pasākums, kurā piedalījās arī mūsu skolas 7.-9.klašu skolēni. Bija iespēja iepazīties ar Ogres tehnikuma piedāvātajām profesijām. Varēja piedalīties dažādās darbnīcās un iepazīt daļu profesiju arī praktiski.

DODAMIES PĀRGĀJIENĀ…

15. 5.-9.klašu audzēkņi devās pārgājienā. karjeras nedēļas ietvaros apmeklējām vietējos uzņēmējus un viņi mūs iepazīstināja ar savu uzņēmējdarbību. Bija ļoti interesanti un izglītojoši. 

Paldies interesanto ekskursiju un stāstījumu “Grantiņi-1” kolektīvam un viesu nama “Mīlmaņi” saimniecei, kas uzņēma pie sevis 5.-7.klašu skolēnus, un uzņēmējam J.Kļaviņam z/s “Sjējs”, veikala “Stūrīši”, bibliotēkas un kultūras nama darbiniekiem, kas pie sevis uzņēma 8.-9.klašu audzēkņus.

VAIRĀK FOTO ŠEIT:

 

MĀCĪBU EKSKURSIJA

9.oktobrī 8.un 9.klases skolēni brauca ekskursijā uz Cēsu pusi. No rīta apmeklējām piedzīvojumu parku “Suprvāvere” Ozolkalnā,kur katrs varēja parādīt savu fizisko sagatavotību. Bija iespēja iziet trīs grūtības pakāpes līmeņus. Tad “Skolas somas”ietvaros apmeklējām Cēsīs Zinātkāres centru “ZINOO”. Skolēni neformālā izglītībā darbojoties apguva vairākus mācību priekšmetus -fiziku, astroloğiju, mūziku, ğeogrāfiju, bioloğiju u.c.

RUDENS KROSS

4.oktobrī notika Rudens kross. Naskākie, veiklākie, izturīgākie:

E grupa meitenes – 1. V. Kravale; 2. L.Kļaviņa; 3. R.Rudzīte;  zēni– 1. J.I.Ekerts; 2. M.Pētersons; 3. M.D. Brencis.

D grupa meitenes – 1. A.Ziedāre; 2. K.A.Ziemele; 3. L.Rituma;  zēni– 1. I.Gile; 2.  V.Krūmiņš; 3. A.Lapiņš.

C grupa meitenes – 1. A.N.Mazjāne; 2. K.Ekerte; 3. A.Braše;  zēni– 1. R.Upītis; 2. J.J.Rainskis; 3. D.Barkāns.

B grupa meitenes – 1. M.Aļeksejeva; 2.K.K. Brence ; 3. S.Cvetkova;  zēni– 1. K.Saveļjevs; 2. A.D.Dailide; 3. E.Kurkovs

VAIRĀK FOTO ŠEIT:

 

MĀCĪBU EKSKURSIJA

1.oktobrī 5., 6. un 7.kases skolēni devās mācību ekskursijā. Ar Latvijas Skolas somas atbalstu apmeklējām Mazo Brīnumzemi Siguldā, kur izpētījām milzīgu pilsētas maketu un uzzinājām, kā tas top un darbojas. Uzzinājām, kā darbojas 3D printeris un roboti. 

Otrajā ekskursijas daļā iemēģinājām Tīklu parku “Zeit” Līgatnē. Jautri un izzinoši pavadījām dienu.

VAIRĀK FOTO ŠEIT:

MIĶEĻDIENA

30.septembrī skolā notika Miķeļdienas tirdziņš. Šoreiz vecāki kopā ar bērniem bija labi pastrādājusi, jo tirgus bija liels.

PROJEKTS REALIZĒTS

  1. septembrī Rankas pagasta bibliotēkā notika biedrības „Sateka”

Mazo projektu konkursa 2019 „Paaudze paaudzē!”  Rankas pamatskolas skolēnu pašpārvaldes un folkloras kopas „Dzīpariņi” projekta  „Mirdzēt mirdz vainadziņš”  (Projekta finansēšanas līgums Nr. PR-8MPK-2019) noslēguma izstādes atklāšana. Ikviens var apskatīt skolotāju Aelitas Medejses un Ingunas Bleives  izšūtos  Cesvaines zīļu vainadziņus un sienamos vainadziņus bibliotekā darba dienās. Par muzikālo noformējumu rūpējās Agrita Kerija Medejse.

GODAM NOPELNĪTĀ EKSKURSIJA

23.septembrī folkloras kopas „Dzīpariņi” dalībnieki, kuri par iepriekšējā mācību gadā gūtajiem rezultātiem bija ieguvuši naudas balvu, devās ekskursijā uz Trikātas šokolādes ražotni „R Chocholate”. Katram bija iespēja piedalīties šokolādes gatavošanas meistarklasē. Pēc tam devāmies uz Smiltenes pusi, kur ir lauku mājas „Kalbakas”. Tur notika nodarbība „Lielā pankūku cepšana”.

 

 

ZINĪBU DIENA

2.septembrī arī Rankas pamatskolā zinību diena. Skolas gaitās tika ievadīti deviņi pirmklasnieki un sveikti jaunie skolas darbinieki.

VAIRĀK ZINĪBU DIENAS FOTO ŠEIT:

 

PEPT IECAVĀ

Nemateriālā kultūras mantojuma apgūšanas un pārmantošanas programmas “Pulkā eimu, pulkā teku” Latvijas bērnu un jauniešu folkloras kopu Nacionālais sarīkojums notika 18.,19. maijā Iecavā.

Rankas pamatskolas folkloras kopai „Dzīpariņi” šis 35. PEPT bija īpašs, jo piedalījāmies laureātu koncertā „Bitīt, tavu vieglumiņu”.

„Vedam danci 2019” finālā 27.aprīlī rotaļdejās un pāru dejās, kurā bija jādejo 4 dejas,  mēs ieguvām 1. pakāpi un iespēju piedalīties laureātu koncertā.

Arī Agrita savu spēlētprasmi parādīja to 13 kokļu spēlētāju vidū, kuri muzicēja kopā ar talantīgo skolotāju Ansi Jansonu noslēguma koncertā.

Vidzemes augstienes novads arī uzstājas ar savu programmu Noslēguma koncertā.

Pasākumu Iecavā varēja skatīties tiešraidē un var arī vēl tagad vietnē facebook Pulkā eimu, pulkā teku.

Liels paldies vecākiem par atbalstu un līdzi jušanu visa mācību gada garumā!

Folkloras kopas „Dzīpariņi” vadītāja Aelita Medejse

 

RANKAS PAMATSKOLĀ VIESOJAS ILGA REIZNIECE

16. maijā Rankas pamatskolā viesojās folkloriste Ilga Reizniece ar interesantu nodarbību par latviešu tradicionālajiem mūzikas instrumentiem. Pasākums notika ar iniciatīvas „Skolas soma” finansējumu.

MĀTES DIENA

10.maijā Rankas pamatskolā sveicām māmiņas ar jauku koncertu, kliņģeri un dāvaniņām.

VECĀKU KONFERENCE

PAVASARA TALKA

Šodien, 25.04., piedalījāmies pavasara sakopšanas talkā. Sakopām skvēru pie Rankas kultūras nama, sakopām mežā pie kapiem skriešanas trasi un sakopām taciņu no Gatvēm uz skolu. paldies visiem, kas piedalījās. Prieks par paveikto.

VAIRĀK FOTO ŠEIT

LIELDIENAS KLĀT…

17.aprīlī Rankas pamatskola kopā ar Rankas teritoriālās struktūrvienības kolektīvu ieskandināja Lieldienas. Bija gan olu krāsošana, gan rotaļas un sacensības un jauka kopā pabūšana.

VAIRĀK FOTO ŠEIT:

ESI LĪDERIS

Rankas pamatskolas „Esi līderis” dalībnieki, piedaloties projektā „Es savai skolai”,  apsprieda , ko varētu paveikt un  kādas būs iespējas tās  realizēt praktiskā darbā. Idejas pamatā bija izveidot  bez lieliem tēriņiem videi draudzīgu gala produktu.

Galvenā ideja bija galda spēle ‘’Kuģīši’’ , kuru varēs izmantot visi Rankas pamatskolas skolēni.

Visus nepieciešamos resursus, izņemot koka tapiņas, ieguvām  bez maksas no skolas iekšējām rezervēm un kaimiņ skolas–Valmieras tehnikuma Rankas teritoriālās struktūrvienības kuri nevajadzīgos materiālus atdeva mums.

Viens no lielākajiem darbiem bija pašu kuģu taisīšana. Klucīši bija jāslīpē un tajos bija jāurbj caurumi (caurumiem bija noregulēts dziļums). Pēc tam tajos caurumos sita iekšā tapiņas ar koka līmi. Daži klucīši neizdevās, bet spēlei pietika.

Mūsu mērķis bija atgriezt atpakaļ visu laiku klasiskāko spēli ‘’Kuģīši’’, jo bērni, kuri mūsu skolā mācās no 1. līdz 7. klasei, lielākā daļa nezin, kas ir spēle “Kuģīši”, tāpēc mēs no projekta ‘’Esi līderis” to viņiem iemācīsim ar videi draudzīgu, materiālu netērējošu un interesantu spēli.

Spēle mums izdevās ļoti labi, paši bijām šokā, ka spējam kaut ko tik lielu izdarīt. Varētu teikt, ka mums radās jauna biznesa ideja, jo šādas spēles tirgū varētu būt ļoti pieprasītas (izvērtējot skolnieku un skolas darbinieku atziņas par to, ka spēle ir ļoti laba ).

Tas viss mums izdevās pateicoties direktorei Laimai Brašei, projekta koordinatorei skolā Ingai Jerumānei, mājturības skolotājam Bruno Freimanim, kurš mums ļoti palīdzēja un skolas saimniekam Arvīdam Reimandovam. 

DIGITĀLĀ NEDĒĻA

Digitālās nedēļas ietvaros 27. martā Rankas pamatskolā notika bibliotekāra stunda 1.- 4. klases skolēniem „Tici?- Netici?” . Šo stundu skolēniem vadīja Rankas pagasta bibliotēkas vadītāja Anda Ješkina.

Savukārt 26. martā 5. un 7.klases skolēni apmeklēja bibliotekāro stundu Rankas pagasta bibliotēkā, kur iepazinās ar e-bibliotēkas iespējām un piedalījās zibakcijā Book face.

BITĪT’ LIELA, BITĪT’ MAZA…

14.martā Rankas pamatskolā notika Vidzemes augstienes folkloras kopu sarīkojums- skate. Skatē piedalījās 5 folkloras kopas. Rankas „Dzīpariņi” ieguva I pakāpes diplomu.

Notika arī tradicionālo deju  „Vedam danci 2019”, tradicionālās dziedāšanas „Dziesmu dziedu, kāda bija” un tradicionālās muzicēšanas konkursa „Klaberjakte” pusfināls.

Mēs piedalījāmies muzicēšanas un dejošanas konkursos. Keita Andželika  Ziemele un Gustavs Aldersons muzicēja duetā ar flautām, Agrita Kerija Medejse spēlēja kokli. Agrita tika izvirzīta uz finālu Rīgā 27. aprīlī.

Tradicionālās dejās mēs piedalījāmies 2 kategorijās.  Meiteņu dejās,  tās dejoja Elizabete Dzenīte, Daniela Dūrīte, Ance Pogule un Kerija Ekerte. Pāru un rotaļdejas izdejoja visi pārējie folkloras kopas dalībnieki, kuri arī izcīnīja godpilno uzdevumu pārstāvēt folkloras kopu Rīgā finālā.

Tagad cītīgi gatavosimies finālam un PEPT, kurš notiks 18.,19. maijā Iecavā.

Paldies maniem „Dzīpariņiem”, vecākiem, atbalstītājiem un skolas kolektīvam par ieguldīto darbu pasākuma sagatavošanā.

Rankas pamatskolas folkloras kopas „Dzīpariņi” vadītāja Aelita Medejse

SNIEGBALTĪTES SKOLA

Šodien, 21.februārī, sākumskolas skolēni apmeklēja Valmieras Drāmas teātra izrādi “Sniegbaltītes skola” un lēja sveces Valmieras muzeja ndarbībā. Tas viss notika ar iniciatīvas “Latvijas skolas soma” atbalstu.

ĒNU DIENA

Š.g. 13.februārī Rankas pamatskolas 9.klases četri skolēni (Kristers Losevs, Agrita Vasiļjeva, Luīze Šmoteka, Ivanda Stībele). Mums bija iespēja piedalīties Ēnu dienā pasta nodaļā, kur mums bija ļāva iepazīt pasta darbu.

KONCERTZĀLĒ “CĒSIS”

31.janvārī ar iniciatīvas “Latvijas Skolas soma” atbalstu, Rankas pamatskolas 5.-9.klašu skolēni apmeklēja muzikālu uzvedumu “Vilkam tāda dvēselīt'” Vidzemes koncertzālē Cēsīs.

ZIEMASSVĒTKI RANKAS PAMATSKOLĀ

20.decembrī Rankas pamatskolā svinējām Ziemassvētkus. Skolēni vecākus un pasākuma viesus priecēja Ziemassvētku uzvedumu un sagatavotajiem priekšnesumiem. Tika godināti arī skolēni, kas uz liecības saņēmuši vērtējumus, kas augstāki par 6 ballēm. Labākās klases godu saņēma 3.klase un 5.klase – tagad jācenšas šo titulu saglabāt arī turpmāk. Tā kā skolā norisinājās eglīšu gatavošanas maratons, tad tika teikts paldies arī tām ģimenēm, kas iesaistījās telpisko eglīšu gatavošanā. Pasākumu noslēdza rotaļas un dejas.

VAIRĀK FOTO ŠEIT:

Lai visiem jauki Ziemassvētki un panākumiem bagāts Jaunais gads!

 

6.-9.KLAŠU EKSKURSIJA

27. novembrī 6.-9.klašu skolēni ar iniciatīvas “Skolas soma” atbalstu apmeklēja interaktīvo izstādi “Dzelzceļš un tvaiks” un Gulbenes – Alūksnes bānīti. Bija iespēja uzzināt par dzelzceļa vēsturi un attīstību laika gaitā, kā arī izmēģināt dažādus interaktīvus izzinošus līdzekļus un spēles par dzelzceļu un ar to saistītajiem procesiem. Pēc tam iepazināmies ar Ferdinandu un izvizinājāmies ar drezīni. Izglītojoši, interesanti un jautri pavadīts laiks.

VAIRĀK FOTO ŠEIT:

 

LATVIEŠU VALODAS KONKURSS GULBENĒ

      Latviešu valodas konkurss, kas 26.novembrī notika Gulbenē,  turpināja Latvijas simtgadei veltītos pasākumus. Tas organizēts, lai pieminētu savu dzimto valodu, izprastu, cik tā bagāta, katram mīlama un svēta. Konkursā piedalījās 5.klases skolnieces Ance Pogule un Agnita Braše, 6.klases skolniece Kerija Ekerte. Meitenes konkursam iedrošināja un uz to pavadīja skolotāja Anda Jansone. Agnita, Ance un Kerija braši turējās vairāk nekā 10 dažādos uzdevumos. Atpazina svešvārdus, sinonīmus, rakstīja vēstules, zīmēja, līmēja, spēlēja klusos telefonus, piedalījās stafetēs. Meitenes visus sevi un savas zināšanas parādīja no labākās puses. Patīkami pārsteidza, ka fiziskās aktivitātes konkursā vadīja mūsu skolas 2012.gada absolvents Valters Svetlovs. Paldies meitenēm un viņu vecākiem par atbalstu, gatavojoties pasākumam. A.Jansone

 

SVINAM LATVIJAS DZIMŠANAS DIENU…

Šodien, 16.novembrī, skolā notika svinīgs pasākums par godu Latvijas simtgadei. Pēc svētku koncerta aizdedzām skolas pagalmā svecītes un mielojāmies ar svētku kliņģeri. DAUDZ LAIMES, LATVIJA!!!  

PASĀKUMA FOTO ŠEIT

 

1. – 4.KLASE DRUVIENĀ

14.novembrī ar iniciatīvas „Skolas soma” atbalstu devāmies uz Druvienas Latviskās dzīvesziņas centru. Katrs varēja iejusties maiznieka lomā, jo visi kopā iejaucām mīklu pīrāgiem, kurus vēlāk arī uzcepām. Kamēr mīkla rūga, piedalījāmies nodarbībās mazajā zinātniskajā centrā. Iepazinām graudus, labības, grauda ceļu līdz maizei, veicām eksperimentu „Kā graudi dejo”. Varējām spēlēt dažādas galda un grīdas spēles. Iepazinām interesantus mūzikas instrumentus, piemēram, trubofonu. Noslēgumā ēdām pašu gatavotās ābolbulciņas un magoņmaizītes.

VAIRĀK FOTO ŠEIT:

 

PATRIOTISKĀS NEDĒĻAS IETVAROS…

Šodien, 13.novembrī, 5.un 6.klases kolektīvi apmeklēja Aināra Sila un SIA “SILS & SILI” izstādi “Apbalvojumi, atšķirības un amata zīmes” Jaunpiebalgā. Guvām priekšstatu, kā tiek gatavoti Valsts apbalvojumi, apskatījām medaļas un atšķirības zīmes, kā arī uzzinājām kādas īpašības ir nepieciešamas metālkalējam un kā šādu arodu var apgūt.

 

TECI, TECI, VALODIŅA!

9.novembrī Rankā notika Vidzemes augstienes novada stāstnieku konkurss “Teci, teci, valodiņa”, kurš ir iekļauts nemateriāla mantojuma apgūšanas un pārmantošanas programmā „Pulkā eimu, pulkā teku”. Konkursā piedalījās 18 stāstnieki no Rankas pamatskolas, A.Eglīša Ļaudonas vidusskolas, Cesvaines vidusskolas un Lubānas vidusskolas. Vērtētāji bija ļoti stingri, jo svarīgi bija izvēlēties labākos stāstniekus, kuri 1. decembrī stāstīs savas pasakas, atgadījumus no dzīves un anekdoti Rīgā lielajā finālā. Konkursu vērtēja Lauma Makare – Rankas kultūras nama vadītāja,  Anda Ješkina – Rankas bibliotēkas vadītāja un Ieva Dūrīte – Jaunpiebalgas kultūras nama darba organizatore. Uz Rīgu Vidzemes augstienes novadu pārstāvēt brauks “Lielie stāstnieki’’ Undīne Holujova, Emīlija Dreimane no  Ļaudonas, Jānis Kurpnieks, Terēze Turka  no Cesvaines un Niklāvs Tomiņš no Lubānas. Visiem dalībniekiem  tika gardā “Ķelmēnu” maize, par ko liels paldies zemnieku saimniecībai “ĶELMĒNI”. Pēc konkursa dalībnieki devās uz “Vecpāpaniem” pie ābolu čipsu ražotāja Māra Brenča, lai uzzinātu, kā tad ražo šo gardumu.

Vidzemes augstienes novada folkloras kopu koordinatore Aelita Medejse

RANKAS PAMATSKOLAS LĀČPLĒSIS

Šodien, 8.novembrī, skolā norisinājās Lāčplēša dienai veltīts pasākums, ko organizēja skolas pašpārvaldes meitenes. Pasākums bija sacensības visiem skolas zēniem pa klašu kolektīviem ar mērķi noskaidrot stiprākos, atjautīgākos, veiklākos. Puiši ar aizrautību veica sagatavotos uzdevumus. Meitenes juta līdzi saviem klases zēniem un bija sagatavojušas arī pārsteigumus. Šogas skolas Lāčplēšu titulus ieguva 1.klases zēni sākumskolas grupā un 7.klases zēni pamatskolas klašu grupā.

VAIRĀK FOTO ŠEIT:

MĀRTIŅDIENA

Maskotā gājienā uz Pii “Ābelite” 8. novembrī devās folkloras kopa “Dzīpariņi”.

FOLKLORAS FESTIVĀLĀ

1. novembrī folkloras kopa “Dzīpariņi” piedalījās folkloras  festivālā “Aijā, bērni,rītā svētki! Šodien cepsim baltu maizi” Sveķu internātpamatskolā. Bijām gan viesi ar savu programmu, gan rotaļu un danču spēlētāji.

VAIRĀK FOTO ŠEIT:

 

SPORTOJAM

31.oktobrī skolā viesojās fizioterapeiti, kas skolēniem mācīja pareizi vingrot, lai būtu pareiza stāja un veselīgs dzīvesveids. Aktivitātēs piedalījās visi skolas skolēni.

EKSKURSIJA

19.oktobrī 1. – 4.klašu skolēni devās mācību ekskursijā uz Rīgu. Vispirms apmeklējām Latvijas leļļu teātra izrādi ” Koko un Riko”. Ar iniciatīvas „Skolas soma” atbalstu devāmies uz Rīgas vēstures un kuģniecības muzeju, kur piedalījāmies nodarbībā “Naudas ceļi Rīgā cauri gadsimtiem”. Tālāk devāmies uz Kara muzeju, kurā piedalījāmies izglītojošajā nodarbībā ” Kā kļūt par karavīru”.

LABO DARBU NEDĒĻA

No 15.līdz 21.oktobrim Latvijā jau desmito gadu tika organizēta “Labo darbu nedēļa”. Arī mūsu skolas 8. un 9.klases skolēni veica labo darbu – sakopa Rankas pagasta skvēru.

MĀCĪBU EKSKURSIJA

Šodien, 19. oktobrī,  ar Latvijas “Skolas somas” atbalstu 5., 6. un 7.klases skolēni devās mācību ekskursijā. Uzzinājām Ķeguma HES kā tad īsti rodas elektrība un pēc tam izklaides parkā “Avārijas brigāde” sastapām dažādus dinozaurus, iepazinām latviešu multfilmu varoņus, izstaigājām pasaku taku un arī jautri pavadījām laiku. 🤩

EKSKURSIJAS FOTO ŠEIT

 

NETRADICIONĀLAS DEJAS…

Šodien, 18.oktobrī, mūsu skolas dejotāji tika uzaicināti piedalīties džeza deju nodarbībā Rankas kultūras namā.

VAIRĀK FOTO ŠEIT:

9.KLASES MĀCĪBU EKSKURSIJA

Š.g.16.oktobrī 9.klases skolēni un audzinātāja devās mācību ekskursijā “Skolas somas” ietvaros.
 
Pirmais pieturas punkts bija “ Rīgas Motormuzejs”, kur gida pavadībā tika iepazīta seno spēkratu vēsture.
 
Otrais pieturas punkts bija “Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs”. Te gida pavadībā tika uzzināta medicīnas vēsture no senajiem laikiem līdz mūsdienām.
 
Pēc tam Rīgas parkā tika izbaudīts arī rudens, jo bija jāgaida hokeja spēle “ Arēnā Rīga”.
 
     Mājās nokļuvām vēlu, bet jaunu iespaidu pārņemti.
 

VAIRĀK FOTO ŠEIT:

KARJERAS DIENA GULBENĒ 1.-6.KL.

10.oktobrī karjeras pasākumi Gulbenē notika arī novada 1.-6.klašu skolēniem. Skolēnu komandas sacentās dažādās ar karjeru saistītās sportiskās aktivitātēs. Gandarījums no jautri un lietderīgi pavadīta laika un garšīgā kliņģera tika visiem dalībniekiem.

VAIRĀK FOTO ŠEIT

KARJERAS DIENA GULBENĒ – 7.-9.KL.

9.oktobrī 7., 8. un 9.klases skolēni apmeklēja karjeras dienas pasākumu Gulbenē. Bija iespēja iepazīties ar dažādu izglītības iestāžu piedāvājumu 9.uz 12.klases absolventiem kā arī tikšanās ar Raselu un Sabīni Berezinu.

SKOLOTĀJU DIENA

4.oktobrī skolā svinējām Skolotāju dienu. Paldies skolas skolēnu pašvaldības komandai, kas rūpējās, lai svētki izdotos.

RUDENS TIRDZIŅŠ

24.septembrī Rankas pamatskolā notika rudens tirdziņš.

OLIMPISKĀ DIENA

Šodien Latvijā Olimpiskā diena – sporto visi, arī Rankas pamatskolas skolēni. Viena daļa skolēnu piedalās novada organizētajā krosā Lejasciemā, bet atlikušie vingro skolā.

RUDENS KROSS

Šodien, 18. septembrī, visi aktīvi sportojam. Mežā skrienam rudens krosu. Piedalījās gandrīz visi skolas skolēni un sporta skolotājs solīja labas atzīmes. Kopā ar mums bija arī ciemiņi no Tizas skolas.

LAIMĪGĀ KOKU STĀDĪŠANAS DIENA

Š.g.15.septembrī Rankas pagasta jaunajā  parkā tika organizēta Laimīgā koku stādīšanas diena. Tajā piedalījās arī mūsu skolas pašpārvalde un 8.klases skolēni. Liels gandarījums par paveikto darbu, jo tas priecēs ne tikai mūsu pagasta iedzīvotājus, bet arī viesus.

VAIRĀK FOTO ŠEIT:

  Skolotāja Tatjana Vovere

JAUNĀ MĀCĪBU GADA SĀKUMS RANKAS PAMATSKOLĀ.

Tāpat kā visur Latvijā, arī Rankas pamatskolā šodien svinējām pirmo skolas dienu. Šajā mācību gadā lielas pārmaiņas – esam pārvākušies uz jaunām, gaišām, siltām un plašām telpām Rankas centrā. Šodien skolas saimē ievedām jaunos pirmklasniekus un teicām lielu paldies visiem, kas palīdzēja pārcelšanās darbos. Lai visiem aktīvs, panākumiem bāgāts un jaunām zināšanām pārpilns jaunais mācību gads!!!

PIRMĀS SKOLAS DIENAS FOTO