PASĀKUMI

DZIRKSTEĻOSIM VASARĀ

No 2.-6. augustam Rankas pamatskolā notika Gulbenes novada pašvaldības finansiāli atbalstīta bērnu nometne „Dzirksteļosim vasarā”. Nometnē piedalījās 20 dalībnieki.Katrai diena bija veltīta noteiktai tēmai- draudzības, tradīciju , spēļu, dabas un ceļojuma diena ikvienam palika atmiņā.

Dalībnieki piedalījās radošās dizaina un mākslas darbnīcās, monotipijas, estampa darbu radīšanā, izgatavoja atmiņu (foto) turētāju, iepazinās ar dažādām profesijām (arī nakts trasītē). Iemācījās  4 latviešu tradicionālās dejas,  8 latviešu tautas rotaļas, 4 senās pagalma spēles. Bija iespējams apmeklēt kino Fermu Vecpiebalgā, latvisko tradīciju vietu ar labirintiem Piltiņkalnu. Neiztika arī bez jautrām sportiskām aktivitātēm. Kopīgi tika nosvinēta Jāņa dzimšanas diena.

Anketā uz jautājumu „Kādi ir tavi ieguvumi?” 10 dalībnieki atklāja , ka ieguvuši jaunus draugus, 6 dalībnieki labi pavadījuši laiku, 2 labi atpūtušies un 2 ieguvuši jaunas zināšanas. Nometne savu mērķi noteikti ir sasniegusi!

Vecāku līdzfinansējums tika izlietots gardajām ēdienreizēm. Paldies vecākiem, bērniem, skolotājiem, pavārītēm un pārējiem darbiniekiem, kuri rūpējās ,lai bērni nometnē justos labi un droši.

Nometnes vadītāja Aelita Medejse

 

“SAULES VIJA”

❤“SVĒTKI IR TUR, KUR ESAM MĒS!”❤
Arī mūsu skolas Mākslas un dizaina pulciņa dalībnieki (sk. Ina Treiliņa) un folkloras kopa “Dzīpariņi” (sk. Aelita Medejse) ievijām savu sveicienu Dziesmu un deju svētku ceļā “Saules vija” 22.07. Gulbenē pie “Dzelzceļš un tvaiks”.

“LIDICE 2021” UN “ES DZĪVOJU PIE JŪRAS” SASNIEGUMU PUBLIKĀCIJAS

LIDICE 2021

ES DZĪVOJU PIE JŪRAS

RANKAS MUIŽAS PASTKARTE..

Ir noslēdzies projekts “Rankas muižas pastkarte”. Lūk, paveiktais… Piedāvājam projekta darbu virtuālu izstādi. Lai patīkama skatīšanās…

CIRKS

30.04. Rankas pamatskolas skolēni Programmas “Latvijas skolas soma “ ietvaros skatījās Pantomīmas un cirka izrādi un meistarklasi, kurā tēli ar dažādiem, pilnīgi atšķirīgiem mākslinieciskās izteiksmes līdzekļiem spēja attēlot jeb izstāstīt savu stāstu. Pēc izrādes mākslinieki iepazīstināja skolēnus ar cirka mākslas pamatiem, dažādām izrāžu formām, kā arī sniedza nelielu meistarklasi, mudinot skolēnus izmēģināt pantomīmas un plastiskās akrobātikas pamattehnikas. Skolēniem ļoti patika izrāde, bija pārsteigti par mākslinieku veiklību un lokanību – ielīst kastē 1.90m garam vīrietim 5 sekunžu laikā ir māksla… Daži iemēģināja vingrinājumus arī paši.

RANKAS MUIŽAS PASTKARTE

Noslēdzies Rankas pamatskolas sadarbībā ar Rankas muižu organizētais konkurss – izstāde “Rankas muižas pastkarte”.

Konkursā – izstāde “Rankas muižas pastkarte” savu dalību pieteica 50 ilustrāciju autori no  Gulbenes novada skolām – Gulbenes Mākslas skola, Gulbenes novada vidusskola, Gulbīša pamatskola, Rankas pamatskola.

Visus radošos darbus vērtēja atbildīga žūrijas komisija: Sandra Dikmane (Gulbenes Mākslas skolas direktore, māksliniece), Gunita Ābola (Rankas muižas saimniece), Ingūna Briede (Līgatnes Mūzikas un mākslas skolas skolotāja, māksliniece).

Rezultāti

       7 – 9 gadi vecuma grupa

 1. I. Artūrs Nakoskins, Gulbenes Mākslas skola
 2. Marta Lazdiņa, Gulbenes Mākslas skola
 3. II. Amanda Dreimante, Gulbenes Mākslas skola

Atzinības

Kārlis Aldersons, Rankas pamatskola

Loreta Nīmante, Gulbenes Mākslas skola

Elīna Vītola, Gulbenes Mākslas skola

Efraims Kostigovs, 5 g., Gulbenes Mākslas skola

 • – 12 gadi vecuma grupa
 1. Arvis Ormanis, Gulbīšu pamatskola
 2. Kristiāna Čakše, Gulbīšu pamatskola
 • Evelīna Logina, Gulbenes novada vidusskola

Atzinības

Gustavs Korulis, Gulbīšu pamaskola

Andrejs Ozols, Rankas pamatskola

Džūlija Ļisicina, Gulbenes novada vidusskola

Karlīne Nakoskina, Gulbenes mākslas skola

13 – 15 gadi vecuma grupa

 1. Lote Sniķe, Gulbenes novada vidusskola
 2. Zintis Vītols, Gulbīšu pamatskola
 • Alise Karuzina, Gulbenes novada vidusskola

Atzinības

Amanda Vebruāle, Gulbīšu pamatskola

Edžus Bleikšs, Gulbenes novada vidusskola

Olivers Laizāns, Gulbenes novada vidusskola

Aleksa Logina, Gulbenes novada vidusskola

16 – 18 gadi vecuma grupa

 1. Hanna Kalēja, Gulbenes Mākslas skola

Paldies dalībniekiem par skaistajiem darbiem! Katra autora darbs ir īpašs un unikāls. Visu autoru darbi sākot no jūnija būs apskatāmi Rankas pamatskolas Facebook lapā digitālā izstādē un Rankas muižā klātienē.

Paldies arī skolotājām – Mairitai Ķuzei Nakoskinai, Evitai Zālītei, Martai Dumarovai, Dacei Dāvei, Sigitai Petrovskai, Aivai Suntažai, Aelitai Medeisei, Lindai Kukarānei Aldersonei, Aelitai Blūmai, Inai Treiliņai – par skolēnu iedrošināšanu un iesaistīšanu konkursā-izstādē.

Par balvu saņemšanu sazināsimies ar katru skolu individuāli.  

Apsveicam visus dalībniekus un viņu skolotājus!


Programmas apraksts

 

JAU 12.02…….NENOKAVĒ….

RANKAS PAMATSKOLAS STĀSTNIEKI JUSTĪNE UN ARTŪRS IZCĪNA LIELO STĀSTNIEKU TITULUS TECI, TECI, VALODIŅA FINĀLĀ.

Šī gada oktobrī un novembrī Latviju pierunāja lieli un mazi stāstnieki, iesūtot savus konkursa darbus videoformātā XXIV stāstnieku konkursa Teci, teci, valodiņa pusfinālam. Pusfinālā piedalījās apmēram 300 dalībnieku, kuri interesējas par tautas mutvārdu daiļradi un paši vēlas būt aktīvi stāstītāji dažādās ikdienas un svētku situācijās.

Starp viņiem arī godpilni startēja Rankas pamatskolas folkloras kopas “Dzīpariņi” un teātra pulciņa dalībnieki Artūrs Lapiņš  (6.klase) un Justīne Aldersone (9.klase), kuri ar žūrijas lēmumu tika izvirzīti konkursa finālam, lai visi 91 šīgada stiprākie stāstnieki sacenstos par Stāstnieku tituliem.

Artūrs un Justīne  5. decembrī konkursa  attālinātajā finālā tika pie godpilnā Lielā stāstnieka titula, virtuālā diploma un žūrijas ieteikumu saraksta, stāstniecības pilnveidošanai.

Skolēnus sagatavoja skolotāja, teātra pulciņa vadītāja –  Linda Kukare Aldersone

 

KONKURSS “BEBR[a]S”

No 9.11. līdz 24.11. norisinājās starptautiskais loģiskās  un algoritmiskās domāšanas konkurss Bebr[a]s 5.-12.klašu skolēniem. Arī šajā mācību gadā Rankas pamatskolas skolēni piedalījās šajā konkursā un parādīja savas prasmes un aso pŗātu. Šogad skolu pārstāvēja 27 5.-9.kl. skolēni skolotāja Bruno Freimaņa vadībā. Skolas mērogā labākos rezultātus uzrādīja Gustavs Aldersons, Lelde Veidemane, Kerija Ekerte un Agrita Kerija Medejse.

KARJERAS NEDĒĻA RANKAS PAMATSKOLĀ “KLAU! SADZIRDI UN LIEC AIZ AUSS”

Šogad karjeras nedēļa notika neierasti atšķirībā no iepriekšējiem mācību gadiem. Vecāko klašu skolēni karjeras nedēļas aktivitātēs piedalījās attālināti.

Aktivitātes tika piedāvātas gan vecāko klašu skolēniem, gan arī viņu vecākiem. Tās bija interaktīvas diskusijas tiešraidē VIAA Facebook kontā “Tavai karjerai”. Vecāki diskusijas laikā meklēja atbildes uz jautājumiem par sabiedrības izpratni karjeras atbalsta sniegšanā bērniem un jauniešiem, par paaudžu atšķirībām un problēmsituācijām ikdienā, kad vecāki nezina, kur meklēt un kā sniegt atbalstu saviem bērniem karjeras lēmumu pieņemšanā. 9.klašu skolēni diskusijas laikā meklēja atbildes uz jautājumiem par to, kur vislabāk meklēt atbalstu, kas palīdz un kas traucē nozīmīgu karjeras lēmumu pieņemšanu.Notika video pieslēgšanās 3 dažādiem uzņēmumiem Latvijā, kur vairāku profesiju pārstāvji iepazīstināja ar savu ikdienu.

9.klasei pašlaik ir nozīmīgākais laiks plānot savu karjeru, kur mācīties un par ko vēlas kļūt. Tāpēc tika organizēta 9.klases klases audzināšanas stundas tiešsaiste Zoom platformā kopā ar klases audzinātāju. Varēja diskutēt par dažādiem ar karjeru saistītiem jautājumiem, uzzināt svarīgas mājas lapas, kuros var veikt sevis izzināšanas testus un meklēt informāciju par izglītības iestādēm .

Arī 7.-8.klašu skolēni piedalījās audzināšanas stundās tiešsaistē kopā ar saviem klases audzinātājiem, kurā iepazina profesiju veidus un to pieprasījumu darba tirgū, kā arī diskutēja par nākotnes profesijām.

1.-6.klašu skolēni veica projektu “Profesija manā dzimtā”. Klasēs kopā ar klases audzinātājiem katrs prezentēja savu darbu un veidoja klases izstādītes vai kolāžas.

Gan jaunāko klašu skolēni, gan arī vecāko klašu skolēni un vecāki daudz uzzināja par karjeru, profesijām un nākotnes iespējām. Īpaši 9.klases skolēniem tagad laiks ir pārdomām – vai pareizi izvēlēsies skolu, kur turpinās mācīties, vai izvēlētā nākotnes profesija būs saistoša un patīkama katram no viņiem.

 

KONKURSA NOLIKUMS

TIKŠANĀS AR ROBEŽSARGIEM

Šodien, 7.oktobrī, Ogres tehnikumā viesojās robežsargi ar suņiem. Arī mūsu skolas 7.-9.klases skolēni tika uzaicināti uz tikšanos. Uzzinājām par robežsargu ikdienu un suņu nozīmi robežsardzē. Bija iespēja iepazīties arī ar dažiem četrkājainajiem draugiem tuvāk, uzzināt par suņu audzināšanu un apmācību, kā arī vērot suņus darbībā.

VISLATVIJAS OLIMPISKĀ DIENA

Šodien, 18.septembrī, vingrojam kopā ar visiem aktīvajiem visā Latvijā.  Daļa skolēnu piedalījās Olimpiskās dienas krosā Lejasciemā, bet skolā palikušie kolektīvi izkustējās skolas parlamenta meiteņu vadībā.

RUDENS KROSS

11.septembrī sportojam…. Gatavojoties Olimpiskajai dienai mežā pie kapiem notiek rudens kross. Piedalās visi skolas skolēni. Distances pieveiktas godam.

VAIRĀK FOTO ŠEIT…

 

MĀCĪBU GADA IESKAŅA RANKAS PAMATSKOLĀ

Šogad 1.septembris atnāca nedaudz netradicionāli, jo visi tikāmies skolas pagalmā. Ievadījām skolas gaitās desmit pirmklasniekus un atskatījāmies uz pagājušā mācību gada sasniegumiem un sveicām skolēnus un pedagogus. Ar IZM atzinības rakstiem par nozīmīgu darba ieguldījumu izglītības jomā tika sveiktas direktore Laima Braše un Anda Jansone.

 

STĀMERIENAS PILĪ…

29.-30.augustā Stāmerienas pilī notika projekta STĀMERIENAS PILS ROMANTISMA MEISTARKLASES jauniešiem skatuves runas mākslā ar aktrisi Aiju Dzērvi.

 Starp desmit atraktīviem un drosmīgiem  Vidzemes jauniešiem no Gulbenes, Stāmerienas, Stradiem, Smiltenes, Jaunpiebalgas un Cēsīm, kas  iepazinās ar Romantisma kultūrvēsturiskā laika tendencēm un guva ieskatu pasaulslavenajā Džuzepes Tomazi di Lampedūzas romānā GEPARDS, savu meistarību pilnveidoja arī Rankas pamatskolas Teātra pulciņa dalībniece Justīne Aldersone.

Nepilnu 24 stundu laikā tapa ausīm tīkamas vizualizācijas, katrs no dalībniekiem savus lasījumus skatītāju vērtējumam lasīja, pārvietojoties dažādas Stāmerienas pils telpās un vietās, aizraujot skatītāju laika mijiedarbībā.

SKAISTAS TELPAS PAŠU ROKĀM…

Pagājušajā mācību gadā skolēni izvirzīja savas nozīmīgākās vērtības dzīvē un skolotāja Bruno Freimaņa vadībā skolā tapa VĒRTĪBU KOKS.

 

Neilgi pirms mācību gada sākuma skolā norisinājās dienas nometne bērniem “ES SAVAI SKOLAI” skolotājas Inas Treiliņas vadībā. Tapa sienas gleznojums bibliotēkā pēc pašu skolēnu idejām un tika apgleznoti soli un krēsli gaitenī.