PASĀKUMI

RUDENS KROSS LEJASCIEMĀ

22.septembrī rudens kross Lejasciemā. Arī mūsu skola kupli pārstāvēta. Lai veiksmīgi starti!!!

PRETIM ZELTA RUDENIM

20. septembrī 1. un 2.klašu pārgājiens “Pretīm zelta rudenim”. Vērojām, pētījām dabu, apmeklējām bioloģisko saimniecību “Upesbirzuļi”, kurā pabarojām kaziņas un trusīšus. Pastaiga un atpūta svaigā gaisā bija veselīga un jautra. Netraucēja arī sīkais lietutiņš. Kulminācija saimniecībā bija brauciens ar traktorīti… kopumā nostaigājām 6,43 km.

RUDENS KROSS

Kā jau katru gadu, arī šogad skrienam krosu mežā – skrēja visi, gan lieli, gan mazi.

DOD ĶEPU

Sadarbībā ar projektu PuMPuRS un dodkepu.lv, Rankas pamatskolā norisinās projekts “Izmantojot kamanu suņu sporta elementus, jauniešiem mazināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riskus”. Šodien, 3.09., projekta dalībnieki prezentēja savu paveikto projektā.