ERASMUS+

 

 

 

ERASMUS DIENAS

No 6.-14. oktobrim visā Eiropā norisinās “Erasmus” dienas. Arī Rankas pamatskolas skolotāji kā Erasmus+ dalībnieki iepazīstināja ar savu pieredzi Rankas pamatskolēnus. #Erasmus

MOBILITĀTE ITĀLIJĀ

2323. gada vasarā Rankas pamatskolas 6 skolotāji piedalījās Erasmus+ mobilitātes projektā “Angļu valoda – skolotāja un skolēna komunikācijas rīks mūsdienīgā mācību stundā.” Piecu dienu kursi kopā ar spāņu kolēģiem norisinājās Itālijas studentu pilsētā Padujā. Kursos ieguvām drosmi savai varēšanai un pārvarējām valodas barjeru. Iepazinām kā ar elementārām un sen aizmirstām metodēm valodas mācīšanos padarīt par interesantu un patīkamu nodarbi. Satikām jaunus draugus ar kuriem veidosim tālāku sadarbību. #Erasmus @ErasmusPlusLV

KONFERENCE

Šodien, 02.12.2022., dalījāmies pieredzē ar Erasmus+ projektā Malagā gūto pieredzi, kā izmantot dažādas inovatīvas mācību metodes mācību procesa dažādošanā. Paldies mūsu ciemiņiem no Stāķu, Tirzas, Lizuma pamatskolām par aktīvu dalību aktivitātēs. Plus Project European Academy

METODISKĀ DIENA

25.novembrī skolā norisinājās metodiskā diena, kuras ietvaros ar Malagā gūto pieredzi dalījās projektā iesaistītie pedagogi.

Arī skolotāji mācās un dalās pieredzē… Šodien skolēniem veicamie uzdevumi uzdoti mājās, bet skolotājiem skolā metodiskā diena. Pirmajā daļā vērojam kolēģu stundas, bet otrā daļa veltīta Erasmus+ projekta par inovatīvām mācību metodēm popularizēšanai skolā. Notiek dalīšanās pieredzē ar Malagā vasaras sākumā iegūtajām metodēm. @plusproject.eu

 

2021./2022. mācību gadā arī Rankas pamatskola piedalās Erasmus+ projektos. No 13.06. līdz 17.06. sešas Rankas pamatskolas skolotājas apmeklēja Erasmus+ projekta kursus “Inovatīvas mācīšanas metodes” Malagā Spānijā. Draudzīgā internacionālā sastāvā kopā ar Slovēnijas, Slovākijas, Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Polijas un Somijas kolēģiem papildinājām savu pieredzi par inovatīvām mācību metodēm, kā veicināt sadarbību un komunikāciju klasē, stratēģijas, rīki, idejas un dažādu IT aplikāciju izmantošana klasē, idejas mācību organizēšanai ārpus skolas telpām. Kā arī iegūti draugi un sadarbības partneri citās valstīs un pieredze, kā izglītības process tiek īstenots citur. @plusproject.eu