Piekļūstamības paziņojums

Rankas pamatskola apņemas veidot savu tīmekļvietni piekļūstamu saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” (turpmāk – noteikumi Nr. 445).

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz Rankas pamatskola tīmekļvietni - https://www.rankasskola.lv

Tīmekļvietnei veikts Vienkāršotais izvērtējums. Izmantotā metode – VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

Rankas pamatskola tīmekļvietne daļēji atbilst noteikumiem Nr. 445 turpmāk uzskaitīto iemeslu dēļ.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445:

  • Nav korekti pievienoti subtitri, ekrāna lasītājs tos nespēj nolasīt.
  • WordPress izvēlētais izkārtojums neatbalsta iespēju pievienot galveni un kājeni.
  • Atlasītajiem elementiem neparādās sarkans fons
  • Attēliem nav aprakstu
  • Videomateriāliem nav subtitru, teksta noraksta vai audio apraksta

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 30.05.2020. Izvērtēšanu veica Sigita Petrovska.

Izvērtējumu apliecinošs dokuments: Piekļūstamības paziņojums.

Piekļūstamības alternatīvas

Subtitru alterntīva – saturā pievienot audio aprakstu (audio description) teksta formātā zem video (biežāk  satura veidos pasākumā vai aktualitātē).

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums:

E-pastā: sigita.petrovska@gulbene.edu.lv

Zvaniet: +371 26588956.

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi 5 (piecu) darba dienu laikā.

Sūdzību iesniegšana

Sigita Petrovska Rankas pamatskolas atbildīgais par tīmekļvietni E-pasts: sigita.petrovska@gulbene.edu.lv Tālrunis:+371 26588956

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam:

Tiesībsarga birojs: Baznīcas iela 25 Rīgā, LV-1010

Tālrunis: +37167686768

E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 30.05.2023.

Šo paziņojumu apstiprināja Laima Braše Rankas pamatskolas direktore.