PIRMSSKOLA

EIROPAS BRĪVRĀTĪGĀ MEITENE  FIZZA IR KLĀT…

Novembrī savā pulkā esam uzņēmuši Eiropas brīvprātīgo jaunieti Fizzu Taghizadi no Azerbaidžānas! Fizza Taghizade ikdienā līdzdarbojas ar sagatavošanas grupas bērniem-gatavo Ziemassvētku rotājumus, kartiņas, dekorus telpām. Iepazīst latviešu tradīcijas, spēles un rotaļas, mācās latviešu valodu. Kopīgi devāmies uz Rankas Pamatskola tikties ar skolotāju -rēķinājām, lasījām un veidojām Ziemassvētku kārumus-piparkūkas. Protams, neizpalika arī izpriecas uz sniegotajiem Rankas kalniņiem.
Priecājamies par jaunu pieredzi Rankas Pamatskolas Ābelīte pirmsskolas grupās.
In November, we’ve welcomed European volunteer Fizza Taghizadi from Azerbaijan info our group! Fizza Taghizade actively participates daily with the preparation group for children, creating Christmas decorations, cards, and room ornaments. She gets acquainted with Latvian traditions, games and learns the Latvian language. Together, we visitea Rankas Pamatskola to me the 1st-grade teacher, did calculations, ead, and made Cristmas tree-gingerbread cookies. Of course, we also enjoyed ourselves on the snow hills of Ranka! We’re delighted about the new experience at Rankas Pamatskolas Ābelīte in preschool groups.